„Na fotbalové asociaci si uvědomujeme naši sociální zodpovědnost a jako největší sportovní asociace nově zřizujeme Centrum ochrany dětí FAČR. Jsme tak jednou z 54 zemí Evropy, které se v koordinaci s UEFA do tohoto programu na pomoc dětem zapojily,“ říká předseda FAČR Petr Fousek.

Centrum ochrany dětí FAČR se bude ve fotbalovém prostředí věnovat péči dodržování zásad bezpečného prostředí pro děti v rámci celého fotbalového hnutí a koordinovat zapojení této problematiky do vzdělávání FAČR.  Po vydání Manuálu pro trenéry, rodiče a děti, na jejímž vzniku FAČR spolupracovala s Linkou bezpečí, jde o další krok ke zvýšení bezpečí nejmenších.

„Naším cílem je změnit kulturu sportu, zlepšit komunikaci v rámci tréninkového procesu, ale i v běžném životě. To, jak bude sportovní prostředí vypadat, záleží na nás všech. Pro mě jako pro nově zvoleného předsedu FAČR je to jeden z důležitých kroků, kdy může asociace využít svého postavení, vlivu i odborníků a být připravena pomoci těm, kteří ji potřebují. Výsledky naší práce v tomto směru sdílíme i s dalšími sportovními asociacemi a také s veřejností, což je naprosto unikátní kombinace a já jsem rád, že podobný dialog iniciuje právě FAČR,“ dodává Petr Fousek.

V rámci FAČR se do činnosti Centra ochrany dětí přímo zapojí odborníci z řad fotbalové asociace, kteří se specializují na různé oblasti, jako jsou například sociální a charitativní projekty, školní fotbal, trenérsko-metodický úsek, ženský fotbal, regionální fotbalové akademie, právní oddělení a další.

Mládež patří k nejohroženější skupině, která je v rámci české fotbalové rodiny aktivní, a FAČR usiluje, aby pro ni fotbalové prostředí bylo vždy bezpečné a poskytovalo možnost úplného kladného prožitku.

„Fotbalová asociace se aktuálně připojuje k programu na ochranu dětí v rámci celého fotbalového hnutí. Rádi bychom, aby fotbal byl sportem pro všechny – bez výjimky, bez ohledu na pohlaví, věk, rasu nebo zdravotní stav a byl bezpečný zejména pro děti,“ doplňuje Michaela Veselá, manažerka sociálních projektů FAČR a vedoucí Centra ochrany dětí FAČR.

Fotbalová asociace také zřídila emailovou adresu (ochranadeti@fotbal.cz), kam je možné zaslat podnět, žádost o pomoc nebo i stížnost k tématu.

„Možná nemůžeme všechny problémy, o kterých se dozvíme, vyřešit, ale určitě můžeme nabídnout pomoc, navrhnout způsob řešení, případně předat problém kompetentním institucím, které s námi v uvedeném tématu spolupracují, případně nabídnout řešení na úrovni krajů i okresů,“ uzavírá Michaela Veselá.

V rámci přijetí programu na Ochranu dětí FAČR:

  • přijala MEMORANDUM a ZÁSADY pro ochranu dětí ve fotbale (schválila VH 06/21);
  • zřídila CENTRUM OCHRANY DĚTÍ FAČR;
  • vydala MANUÁL PRO TRENÉRY, RODIČE A DĚTI;
  • začleňuje problematiku do vzdělávání trenérů – už od nejnižších licencí.

Proč se touto problematikou FAČR zabývá:

  • vzhledem ke dlouholeté spolupráci s Linkou bezpečí a dalšími organizacemi, kde řeší problematiku duševních onemocnění a propojení duševního a fyzického zdraví, jsme zaznamenali velmi nepříznivý vývoj a nárůst duševních onemocnění;
  • v Česku denně zemřou 4 lidé následkem sebevraždy (cca 1500 za rok z toho 40 dětí);
  • 50 % všech duševních onemocnění vzniká v období okolo 14 let věku a roste až na 75 % do 24 let věku člověka;
  • každý čtvrtý člověk v průběhu svého života prožije krizi přirovnatelnou vážnému duševnímu onemocnění;
  • deprese je jedna z vedoucích příčin zdravotních problémů ve světě, prožívá ji přibližně 300 miliónů lidí všech věkových kategorií, za posledních 10 let došlo k nárůstu tohoto onemocnění o 10 %;
  • sebevražda je největší příčinou úmrtí u mužů mezi 15. a 49. rokem věku.

Video k tématu i s vyjádřením předsedy FAČR Petra Fouska naleznete níže.