Odpovědi na časté dotazy:

JAK MÁM FINANČNÍ PODPORU FAČR PRO ROK 2016 AKTIVOVAT?

Hlavní administrátor klubu se přihlásí do IS FAČR a v sekci fakturace /klubový podúčet/ po potvrzení čestného prohlášení o vedení podvojného účetnictví v roce 2016, bude klubu částka aktivována.

KOMU JE TATO FINANČNÍ PODPORA 2016 URČENA?

Členským klubům krajských a okresních soutěží dospělých, jakož i klubům účastnícím se svými družstvy pouze mládežnických soutěží.
Finanční podpora pro kluby 1. ligy, 2. ligy, ČFL, MSFL a všech divizí bude poskytnuta stejně jako v minulosti tj. na základě uzavření dotační smlouvy mezi FAČR a klubem s povinností vyúčtování dotace.

CO JE ZDROJEM FINANCÍ PODPORY FAČR?

Státní dotace MŠMT program V na rok 2016.

JAK BYLA VYPOČTENA VÝŠE FINANČNÍ PODPORY FAČR?

Celková výše finanční podpory FAČR pro rok 2016 je 58.218.642 Kč. Výpočet vychází z rozhodnutí VH FAČR 2015.

1/PRO VŠECHNY ČLENY KLUBU /134 Kč na jednoho člena/ - část odpovídající 80% vybraných členských příspěvků FAČR od 1.1.2016 do 28.2.2016...k rozdělení částka 33.117.832 Kč

2/NAVÍC NA AKTIVNÍ HRÁČE DO 18 LET /129 Kč na jednoho hráče/ ... k rozdělení částka 10.069.482 Kč 

3/NAVÍC NA AKTIVNÍ HRÁČE STARŠÍCH 18 LET /208 Kč na jednoho hráče/... k rozdělení částka 15.031.328 Kč

Výsledná částka finanční podpory byla rozdělena dle stavu členské základny k 28.2.2016.
Podmínkou pro započtení člena viz bod 1 do výpočtu finanční podpory bylo platné členství do 28.2.2016. Podmínkou pro započtení hráče viz bod 2 a 3 do výpočtu finanční podpory bylo nejen platné členství do 28.2.2016, ale i účast alespoň v jednom soutěžním utkání v podzimní části sezóny 2015/2016.

JAK MOHU FINANČNÍ PODPORU VYUŽÍT?

Bude použita na úhradu nákladů klubu na organizaci krajských a okresních soutěží /rozhodčí, delegát/ v roce 2016.

JAK PROBÍHÁ ČERPÁNÍ FINANČNÍ PODPORY?

IS FAČR automaticky sníží o příslušné náklady částky sběrných faktur.

JAK MOHU KONTROLOVAT ČERPÁNÍ FINANČNÍ PODPORY?

Detail čerpání uvidíte v historii klubového podúčtu nebo sběrného účtu.
V detailu uvidíte čerpání podpory jako mínusové položky k jednotlivým nákladům na organizaci soutěží /rozhodčí, delegát/ vždy po vygenerování sběrné faktury za příslušné měsíční období.

JAK MÁM PODPORU ÚČTOVAT?

Standardně zaúčtujete přijatou sběrnou fakturu /již poníženou/ a samozřejmě její úhradu. O finanční podpoře na klubovém podúčtu není nutno účtovat.

MUSÍM TUTO FINANČNÍ PODPORU VYÚČTOVAT FAČR?

Ne, tato finanční podpora nepodléhá ze strany klubu vyúčtování.

DO KDY JE MOŽNO ČERPAT FINAČNÍ PODPORU ROKU 2016?

Finanční podporu je možno čerpat na náklady vzniklé nejpozději do 30.11.2016.

CO KDYŽ SE KLUBU NEPODAŘÍ PODPORU VYČERPAT DO 30.11.2016?

Nevyčerpaná částka bude klubu odeslána do 31.12.2016 na jeho bankovní účet, který klub uvede v IS FAČR v sekci „O Klubu“.
Tato částka nepodléhá vyúčtování.

PROČ MUSÍM VÉST PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ, KDYŽ O KLUBOVÉM PODÚČTU NEMUSÍM UČTOVAT?

Protože o této povinnosti rozhodla VH FAČR a VV FAČR.
Vedení podvojného účetnictví je nezbytnou podmínkou pro obdržení veškerých dotací z MŠMT /např. program VIII tj. přímá podpora MŠMT sportovních spolků, ve kterém bylo poskytnuto celkem 213,6 mil. Kč pro 2042 subjektů/. Zajištění transparentnosti vůči orgánům státní správy.

CO MÁM DĚLAT, KDYŽ PODVOJNÉ UČETNICTVÍ NEVEDU?

Obrátit se na svůj příslušný OFS či KFS, který vám jistě vyjde vstříc se zprostředkováním a zajištěním účetních služeb za výhodných podmínek.

CO KDYŽ NEPOTVRDÍM ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O VEDENÍ PODVOJNÉHO ÚČETNICTVÍ?

Váš podúčet s připravenou částkou nebude aktivován, nebudete moci čerpat finanční podporu FAČR v roce 2016 ani jinou dotaci z MŠMT. 

SEZNAM KLUBŮ podle HRÁČŮ

SEZNAM KLUBŮ podle ČLENSTVÍ

 

Související dokumenty