V návaznosti na reformu v oblasti agentů a přijetí Řádu agentů FAČR vydává Komise pro činnost agentů FAČR nařízení, kterým specifikuje technické povinnosti agentů.

Související dokumenty