Řada vyjádření Roberta Henna postrádá fotbalovou terminologii, jsou neodborná, neúplná a bohužel matoucí fotbalovou veřejnost. Neodpovídají ani současnému pojetí Pravidel fotbalu.

Před několika dny to byl například zavádějící a nesprávný komentář k vyloučení hráče Dukly Praha Vorla v 1. minutě utkání s Viktoriíí Plzeň. Vyloučení hráče bylo pravidlově správné a v souladu s trendem prosazovaným a žádaným i Komisí rozhodčích FIFA a UEFA. Kdyby k přestupku došlo v 68. minutě, zřejmě by se tím nikdo nezabýval a považoval by vyloučení hráče za správné.

Čerstvým příkladem je hodnocení nařízení pokutového kopu rozhodčím Drábkem v utkání Českých Budějovic s Příbramí. Doposud ŽÁDNÝ televizní ani video záznam nezaznamenal situaci a prohřešek, za který rozhodčí pokutový kop nařídil. Přesto si většina sdělovacích prostředků vybrala a prezentuje situaci těsně po zahrání rohového kopu a vydává jí jako důkaz, že to je onen rozhodující okamžik. Tam však k žádnému přestupku, za který by měl být nařízen pokutový kop, nedošlo. K situaci mělo dojít několik sekund poté. Žel, také v tomto případě některé sdělovací prostředky citují a používají vyjádření Roberta Henna za fundované a jediné správné. Výkonem rozhodčího Drábka ve zmíněném utkání se bude Komise rozhodčích FAČR v tomto týdnu na svém pravidelném ctvrtecnim zasedání samozřejmě zabývat.

„Pravidlový expert“ TV Fanda Robert Henn je bývalým průměrným fotbalovým rozhodčím nižších soutěží a v posledních letech neabsolvoval žádné školení ani přezkoušení z Pravidel fotbalu. Nezúčastnil se rovněž žádných seminářů, které Komise rozhodčích a Pravidlová komise FAČR pořádají pro zástupce sdělovacích prostředků pod hlavičkou FAČR. Proto jeho komentáře k rozhodnutí rozhodčích je nutné považovat pouze za laický názor hodnotitele. Jedinými odbornými orgány, které by měly posuzovat správnost rozhodnutí rozhodčích v souladu s Pravidly fotbalu, jsou zmíněné dvě komise FAČR.

Mgr Dagmar Damková
Předsedkyně Komise rozhodčích FAČR

Ing Jiří Kureš
Předseda Pravidlové komise FAČR