• rozhodla ve věci disciplinárního řízení EK 2/22 tak, že za disciplinární přečin narušení regulérnosti utkání či soutěže uložila panu Marku Pilnému disciplinární trest zákazu účasti na všech aktivitách spojených s FAČR na dobu 2 let a peněžitou pokutu ve výši 25 000 Kč;
  • zastavila disciplinární řízení EK 12/22 vedené s panem Lukášem Hálou, který v době spáchání možného disciplinárního přečinu nebyl členem FAČR;
  • rozhodla ve věci disciplinárního řízení EK 17/22 tak, že za spáchání disciplinárního přečinu maření výkonu činnosti orgánu uložila panu Lukáši Hálovi disciplinární trest peněžité pokuty ve výši 4 000 Kč;
  • zastavila disciplinární řízení EK 14/22 vedené s panem Richardem Kučerou;
  • zahájila disciplinární řízení EK 18/22 s panem Radkem Kulhánkem, a to pro podezření ze spáchání disciplinárního přečinu narušení regulérnosti soutěže a utkání;
  • zahájila disciplinární řízení EK 19/22 s členským klubem FK VIKOTRIA ŽIŽKOV a.s., a to pro podezření ze spáchání disciplinárního přečinu maření výkonu rozhodnutí;
  • zahájila disciplinární řízení EK 20/22 s členským klubem FK Dukla Praha a.s., a to pro podezření ze spáchání disciplinárního přečinu narušení regulérnosti soutěže a utkání;
  • zahájila disciplinární řízení EK 21/22 s 62 členskými kluby pro podezření ze spáchání disciplinárního přečinu neuhrazení splatných dluhů za tzv. volné přestupy.