OK 11/2024: Ve věci odvolání Petra Rady, ID 58080176, proti rozhodnutí Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace ze dne 21. 3. 2024, č. j. 202/2023-24-2, rozhodla Odvolací komise FAČR tak, že rozhodnutí Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace ze dne 21. 3. 2024, č. j. 202/2023-24-2 se ve výroku o trestu zrušuje a nově rozhodla tak, že za spáchání disciplinárního přečinu podle § 67a odst. 3 Disciplinárního řádu FAČR se Petru Radovi, ID 58080176, ukládá trest zákazu výkonu funkce podle § 24 Disciplinárního řádu FAČR, a to všech funkcí uvedených v § 24 odst. 1 Disciplinárního řádu FAČR na dobu 3 měsíců, a dále trest peněžité pokuty ve výši 80 000 Kč.

OK 3/2024: Ve věci odvolání Filipa Firbachera, ID 01120682, proti rozhodnutí Etické komise FAČR ze dne 25. 1. 2024, č. j. 29/23-3, rozhodla Odvolací komise FAČR tak, že rozhodnutí Etické komise FAČR ze dne 25. 1. 2024, č. j. 29/23-3 se zrušuje a nově rozhodla tak, že za spáchání disciplinárního přečinu podle § 49 odst. 5 Disciplinárního řádu FAČR se Filipu Firbacherovi, ID 01120682, ukládá trest zákazu účasti na všech aktivitách spojených s činností FAČR podle § 28 odst. 1 Disciplinárního řádu FAČR na dobu 18 měsíců, a dále trest peněžité pokuty ve výši 20 000 Kč.

OK 5/2024: Ve věci odvolání Javiera Nerudy, ID 02010892, proti rozhodnutí Etické komise FAČR ze dne 25. 1. 2024, č. j. 30/23-3, rozhodla Odvolací komise FAČR tak, že rozhodnutí Etické komise FAČR ze dne 25. 1. 2024, č. j. 30/23-3 se ve výroku II. zrušuje a nově rozhodla tak, že za spáchání disciplinárního přečinu podle § 49 odst. 5 Disciplinárního řádu FAČR se Javieru Nerudovi, ID 02010892 ukládá trest zákazu účasti na všech aktivitách spojených s činností FAČR podle § 28 odst. 1 Disciplinárního řádu FAČR na dobu 12 měsíců, a dále trest peněžité pokuty ve výši 20 000 Kč.