OK 46/2022: Ve věci odvolání Ing. Vratislava Mynáře, ID 67060539, proti rozhodnutí Etické komise Fotbalové asociace České republiky ze dne 25. 11. 2022, č.j. EK 7/22-4, rozhodla OK FAČR tak, že podle § 110 odst. 5 písm. c) Disciplinárního řádu se rozhodnutí Etické komise ze dne 25. 11. 2022, č.j. EK 7/2022-4 ve výroku I. a II. zrušuje a věc se vrací disciplinárnímu orgánu 1. stupně.

OK 51/2022: Návrh na přezkum rozhodnutí Výkonného výboru Okresního fotbalového svazu Praha-východ ze dne 22. 11. 2022, č.j. 1-22-23 podaný navrhovatelem SK Viktoria Sibřina, ID 2090461, se zamítá.

OK 3/2023: Ve věci odvolání hráče Modou Birame N´Diaye proti rozhodnutí Etické komise Fotbalové asociace České republiky ze dne 5. 10. 2022, č.j. EK 30/2022-4, rozhodla OK FAČR tak, že podle § 110 odst. 1 Disciplinárního řádu odvolání zamítla jako podané neoprávněnou osobou.

OK 4/2023: Návrh na přezkum rozhodnutí Výkonného výboru Okresního fotbalového svazu Mladá Boleslav ze dne 10. 1. 2023 podaný navrhovatelem Matějem Vránou, ID 93061101, se zamítá.