OK 25/2023: Ve věci odvolání FK Příbram a.s., ID 20B0641 proti rozhodnutí Etické komise FAČR ze dne 30. 11. 2023, č. j. EK 33/23-2, rozhodla Odvolací komise FAČR tak, že rozhodnutí Etické komise FAČR ze dne 30. 11. 2023, č. j. EK 33/23-2 se ve výroku II. a III. o trestu zrušuje a nově rozhodla tak, že se pachatel trestá peněžitou pokutou ve výši 30 000 Kč.

OK 26/2023: Ve věci odvolání FK Příbram a.s., ID 20B0641 proti rozhodnutí Etické komise FAČR ze dne 30. 11. 2023, č. j. EK 34/23-2, rozhodla Odvolací komise FAČR tak, že odvolání se jako nedůvodné zamítá.

OK 2/2024: Návrh na přezkum rozhodnutí Výkonného výboru Okresního fotbalového svazu Hradec Králové ze dne 29. 11. 2023, č. 13/2023, podaného navrhovatelem FC OLYMPIA Hradec Králové 1901, z.s., ID 5210091, se zamítá.