OK 8/2024: Návrh na přezkum rozhodnutí Výkonného výboru Okresního fotbalového svazu Praha – západ č. j. VV č. 5 ze dne 15. 1. 2024 – 17, podaného navrhovatelem FŠ Optimum Sport, z.s., ID 1040351, se zamítá.

OK 9/2024: Návrh na přezkum rozhodnutí Výkonného výboru Okresního fotbalového svazu Praha – západ č. j. VV č. 5 ze dne 15. 1. 2024 - 07, podaného navrhovatelem Janem Hubínkem, ID 64080524, se zamítá.

OK 5/2024: Ve věci odvolání Javiera Nerudy, ID 02010892, proti rozhodnutí Etické komise FAČR ze dne 25. 1. 2024, č. j. 30/23-3, rozhodla Odvolací komise FAČR tak, že projednání věci odročila na neurčito.

OK 16/2023: Ve věci odvolání Martina Pýchy, ID 63050475, proti rozhodnutí Etické komise FAČR ze dne 7. 9. 2023, č. j. EK 20/23-2, rozhodla Odvolací komise FAČR tak, že disciplinární řízení se podle § 100 odst. 2 Disciplinárního řádu FAČR přerušuje z důvodu zániku členství odvolatele ve FAČR.