OK 52/2022: Ve věci odvolání SK Slavia Praha – fotbal a.s., ID 10A0091 proti rozhodnutí Etické komise Fotbalové asociace České republiky ze dne 14. 12. 2022, č.j. 22/22-2, rozhodla OK FAČR tak, že rozhodnutí Etické komise Fotbalové asociace České republiky ze dne 14. 12. 2022, č.j. 22/22-2 ve výroku I. a II. zrušuje a věc se vrací Etické komisi Fotbalové asociace České republiky k dalšímu řízení.

OK 53/2022: Ve věci odvolání Jiřího Bílka, ID 83110208 proti rozhodnutí Etické komise Fotbalové asociace České republiky ze dne 14. 12. 2022, č.j. 23/22-2, rozhodla OK FAČR tak, že rozhodnutí Etické komise Fotbalové asociace České republiky ze dne 14. 12. 2022, č.j. 23/22-2 ve výroku I. a II. zrušuje a věc se vrací Etické komisi Fotbalové asociace České republiky k dalšímu řízení.

OK 7/2023: Ve věci odvolání Fotbalového klubu Zlíchov 1914, z.s., ID 1050021 proti rozhodnutí Sportovně technické komise FŽ FAČR ze dne 16. 2. 2023, č.j. 27/2022-23, rozhodla OK FAČR tak, že rozhodnutí Sportovně technické komise FŽ FAČR ze dne 16. 2. 2023, č.j. 27/2022-23 se zrušuje a nově rozhoduje tak, že kompenzační poplatek se nevyměřuje.

OK 8/2023: Ve věci odvolání Prague Raptors Football Club, z.s., ID 1050241 proti rozhodnutí Sportovně technické komise FŽ FAČR ze dne 16. 2. 2023, č.j. 27/2022-23, rozhodla OK FAČR tak, že odvolání jako nedůvodné zamítá.

OK 12/2023: Ve věci přezkumu prováděného na základě námitek členského klubu Tělovýchovná jednota Přeštice z.s., ID 3240241, proti správnosti a úplnosti evidence FAČR, rozhodla OK FAČR tak, že projednání věci odročila.