OK 30/2022: Ve věci odvolání hráče Jana Kuchty, ID 97010391, proti rozhodnutí Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace ze dne 4. 8. 2022, č.j. 2/2022-23, rozhodla OK FAČR tak, že odvolání se jako nedůvodné zamítá.

Komentář předsedy OK FAČR: Dne 8. 8. bylo Odvolací komisi doručeno odvolání hráče klubu AC Sparta Praha Jana Kuchty. Toto odvolání směřuje proti rozhodnutí Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace, kterým byl hráč za spáchání přečinu surové hry potrestán zákazem závodní činnosti na 5 soutěžních utkání. Odvolací komise v rámci zásady rychlosti řízení rozhodovala per rollam.

Odvolací komise se zcela ztotožnila s důvody, které prvoinstanční orgán k tomuto rozhodnutí vedly. Dle názoru Odvolací komise byl zákrok hráče Kuchty veden úmyslně a míra závažnosti zákroku plně odpovídá vynesenému trestu.