OK 36/2022: Ve věci odvolání hráče Ondřeje Petráka, ID 92030873, proti rozhodnutí Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace ze dne 15. 9. 2022, č.j. 72/2022-23, rozhodla OK FAČR tak, že odvolání se jako nedůvodné zamítá.