1. Jednání zahájil předseda Regionální komise FAČR Vladimír Kristýn a poděkoval Tomáši Provazníkovi z pořádajícího Karlovarského kraje za perfektní spoluorganizaci zasedání konaného ve dnech 26. a 27. února 2024.
 2. Předseda FAČR Petr Fousek na úvod svého projevu zmínil nejpodstatnější body jednání, zejména diskuzi o rozdělení členských příspěvků a návrhu nových stanov FAČR. Dále představil nového generálního sekretáře FAČR Martina Procházku.
 3. Předseda Regionální komise FAČR Vladimír Kristýn zopakoval prezentaci původního návrhu rozdělení členských příspěvků a zmínil důležitost tohoto bodu na jednání komise.
 4. Petr Fousek požádal, aby z jednání vzešel návrh, který bude průchozí ke schválení na Valné hromadě FAČR.
 5. Členové komise dlouze diskutovali nad návrhem rozdělení 50% členských příspěvků, ten bude následně podroben dalšímu připomínkování. V zásadě panuje shoda rozdělení prostředků pro OFS takto: padesát procent prostředků vázaných, padesát procent prostředků volných. Panuje i rámcová shoda nad procentuálním rozdělením pro další segmenty (KFS, ŘKČ+ŘKM, FAČR) s tím, že ještě do VH proběhnou aktivy OFS v Čechách i na Moravě, Regionální komise, aktivy klubů ŘKČ i ŘKM a setkání obou komor, kde by měl být návrh dokončen.
 6. Michal Šembera informoval, že žádost na NSA o poskytnutí dotací na r. 2024 byla odeslána v termínu a se všemi náležitostmi.
 7. Jiří Šidliák a Martin Procházka informovali, že ve čtvrtek 29. 2. 2024 a v pátek 1. 3. 2024 proběhne zasedání legislativní rady, kde budou vypořádány všechny připomínky z hnutí ke stanovám.
 8. Jiří Hendrich (LPO FAČR) informoval o chystané novelizaci předpisů v příštím soutěžním ročníku a chystaném procesu zjednodušení přestupního řádu
 9. Technický ředitel FAČR Erich Brabec informoval o projektu restrukturalizace soutěží FAČR
 10. Integrity officer FAČR Jiří Hendrich informoval o problematice tzv. match-fixingu, tj. boje proti ovlivňování výsledků utkání, a o programech a opatřeních FAČR v této oblasti
 11. Petr Fousek uvedl, že je potřeba vytvořit etický kodex nejen pro rozhodčí, ale i pro delegáty.
 12. Licenční manažer FAČR Stanislav Rýznar prezentoval Rozhodnutí VV FAČR o statutu mládeže 2024, podrobně vysvětlil podmínky klubových akademií 1 až 5.
 13. Vedoucí Úseku Grassroots FAČR Otakar Mestek ocenil zejména úspěšný Galavečer Grassroots FAČR ve Zlíně v lednu 2024 a informoval o dalších projektech v čele s Regionálním pohárem výběrů KFS
 14. Jiří Šidliák informoval o projektu kamerového systému a natáčení fotbalových soutěží FAČR při snaze FAČR o centralizaci projektu od zápasů ČFL / MSFL až po úroveň krajských soutěží včetně domácích utkání mládežnických reprezentačních týmů, celostátních dorosteneckých soutěží a soutěží žen.