Přítomni: Šmicer V., Lípa O., Říčka J., Lička V., Grygera Z., Rosický T., Čmejla M.

Omluvena: Výmolová H.

Jednání se jako hosté zúčastnili předseda FAČR Petr Fousek, generální sekretář FAČR Michal Valtr, technický ředitel FAČR Erich Brabec a ředitel Oddělení komunikace a PR FAČR Petr Šedivý. Sportovní rada s nimi zhodnotila své dosavadní fungování a diskutovala o své další činnosti.

Sportovní rada souhlasila, aby se jejích jednání pravidelně účastnil technický ředitel Erich Brabec. Ten rovněž zastupuje sportovní úseky FAČR na zasedáních Výkonného výboru FAČR, a to konkrétně ve sportovních otázkách.

Sportovní rada diskutovala aktuální témata jako reprezentace a reprezentační trenéři, a to včetně termínových listin mládežnických reprezentací, rozhodčí a čeští zástupci v evropských klubových soutěžích.

Sportovní rada souhlasila, aby technický ředitel FAČR předkládal požadavky na tvorbu analýz.

Sportovní rada diskutovala ekonomická témata FAČR. Na své příští jednání přizve finančního ředitele FAČR.

Sportovní rada přizve na některé z nejbližších jednání novou vedoucí Úseku ženského fotbalu FAČR Miroslavu Fouskovou.