OK 22/2022: Ve věci odvolání Karla Hrubeše, ID 77020159, proti rozhodnutí Etické komise Fotbalové asociace České republiky ze dne 10. 6. 2022, č.j. EK 11/22-3, rozhodla OK FAČR tak, že odvolání se jako nedůvodné zamítá.

OK 31/2022: Řízení o přezkumu souladu Rozpisu soutěží Řídící komise pro Čechy pro soutěžní ročník 2022/2023 se Stanovami a dalšími vnitřními předpisy FAČR podle ustanovení článku 6 odst. 2 Stanov zahájeného na návrh členského klubu FC Slavia Karlovy Vary a.s, ID 4120661, OK FAČR rozhodla tak, že řízení se zastavuje.

OK 38/2022: Ve věci přezkumu správnosti a úplnosti evidence FAČR prováděného na základě námitek podaných členským klubem 1. FC Poruba, z.s., ID 8060731, rozhodla OK FAČR tak, že námitky nejsou opodstatněné.

OK 41/2022: Ve věci přezkumu rozhodnutí VV OFS Karlovy Vary, č.j. 4/VV/2022 ze dne 20. září 2022, podaného členským klubem TJ Karlovy Vary – Dvory, z.s., ID 4120691, OK  FAČR rozhodla tak, že návrh na přezkum rozhodnutí se zamítá.

OK 43/2022: Ve věci odvolání Romana Olivy, ID 64060499, proti rozhodnutí Disciplinární komise ŘKČ ze dne 26. 10. 2022, sp. zn. DR2022340400, rozhodla OK FAČR tak, že odvolání je důvodné a sama rozhodla tak, že Roman Oliva, ID 64060499 se dopustil disciplinárního přečinu pohoršujícího, urážlivého nebo ponižujícího chování vůči delegovaným osobám, za což mu uložila trest zákazu činnosti na 6 soutěžních utkání ode dne 18. 9. 2022 a peněžitou pokutu ve výši 25.000 Kč.

OK 44/2022: Ve věci odvolání Radka Kulhánka, ID 72050803, proti rozhodnutí Etické komise FAČR ze dne 31. 10. 2022, č.j. EK 18/22-2, rozhodla OK FAČR tak, že odvolání se jako nedůvodné zamítá.