• Jednání se zúčastnil předseda FAČR pan Petr Fousek, který informoval o spolupráci s NSA a ČUS, nastínil možnosti financování ze státního rozpočtu. Podpora KFS a OFS nebude v roce 2023 snížena. S generálním sekretářem navštěvují jednotlivé kraje.
  • 1. místopředseda FAČR Jiří Šidliák informoval o termínu schůze legislativní rady (16.2. - 17.2. 2023).
  • 2. místopředseda FAČR Jan Richter připomněl, že některé kluby nemají vyřešené své statuty a nebudou mít možnost účasti valných hromad.
  • Generální sekretář FAČR Michal Valtr informoval o průběžné personální obměně sekretariátu a nové směrnici s nakládáním majetku FAČR.
  • Technický ředitel Zdeněk Psotka zmínil změny ve financování trenérských kurzů, nový školící systém i lektory. Zasazuje se o navrácení prostředků do KFS a OFS na mládežnické výběry.
  • Otakar Mestek informoval o Region´s Cupu. Velká gratulace patří Zlínskému KFS k postupu na závěrečný turnaj ME amatérů. Rozlosování ani místo ještě nejsou známé. Kladně byla hodnocena účast všech KFS na tuzemské kvalifikaci, financování zůstává obdobné i na příští ročník.
  • Drtivá většina KFS a OFS vyslovila souhlas s restrukturalizací soutěží. Ideální bude dvoustupňové řízení na krajích a okresech, počet skupin rozdělit dle velikosti KFS a OFS. Regionální komise souhlasí u větších okresů se zřízením tzv. 9. ligy, stejně jako s pojmenováním jednotlivých soutěží po potenciálních sponzorech či partnerech. U menších OFS můžou soutěže končit 7. ligou. B družstva by neměla být v soutěžích výrazně početně omezena. Restrukturalizace bude možná jen po prodiskutování ve všech řídících složkách. Sejde se pracovní skupina, konkrétní výstup z jednání chce předložit Petr Fousek na březnovém jednání VV FAČR.
  • Licenční manažer Stanislav Rýznar oznámil vznik Licenčního tribunálu.
  • Předseda Komise rozhodčích FAČR Radek Příhoda informoval, že počet rozhodčích se po náborech mírně zvýšil. Seznámil komisi s náplní práce krajských a okresních gestorů.
  • Člen představenstva STES Tomáš Neumann zmínil nabídku bezobslužných kamer pro krajské přebory, jednají s partnerem pro Regions Cup.