• Místo: Zasedací místnost FAČR, Praha-Strahov
  • Datum: 15. prosince 2022
  • Přítomni: S. Hrabě – předseda, J. Kolář – sekretář, M. Jícha, A. Kolařík, J. Krenčík, L. Král, V. Scheinost, P. Červený – členové
  • Omluveni: V. Tichý, R. Jašek - členové               

Kontrola zápisu:

  • Kolega L. Král informoval o publikační činnosti – kniha Se lvíčkem na prsou III je hotova z poloviny a čeká se především na to, až bude možno dát do rozpočtu příspěvek na vydávání této publikace. Dále informoval o stavu příprav stěžejní publikace vydané v rámci projektu Sto let ligových soutěží u nás (z dvaceti procent už je domluva s autory, kteří připraví vybrané ročníky.
  • Zpráva o projektu Sto let ligy – příprava kompletních statistik ligy
  • Předseda otevřel bod nazvaný Inovace Síně slávy. V. Scheinost detailně popsal fáze přípravy a realizace výstavy. Bylo konstatováno, že jde o vysoce nákladný projekt, který musí být nejdříve konzultován s vedením asociace.
  • Kolega L. Král dotáhne svoje zkoumání v oblasti zápasů ženské reprezentace a předloží komisi k projednání.
  • Předseda otevřel diskusi o tom, jak přistupovat k hráčům, kteří figurují v nominaci na závěrečný turnaj MS a ME a na turnaji fyzicky nebyli.
  • Předseda vyzve k hlasování per rollam a po jeho uskutečnění bude mít komise podklad ke svému rozhodnutí.