V případu zveřejňování nenávistných příspěvků na sociálních sítích byl hráči Danielu Turynovi uložen trest fotbalově prospěšných prací společně s peněžitou pokutou.

Vzhledem k rozšířenosti označování příznivců a příslušníků SK Slavia Praha označením Židé s hanlivým podtextem Etická komise současně zveřejnila odůvodnění rozhodnutí, kterým zdůrazňuje nepřijatelnost tohoto jednání nejen na sociálních sítích, ale i na stadionech. 

Další tři rozhodnutí se týkají match-fixingu, kdy byli za ovlivnění či pokus o ovlivnění třech utkání potrestáni aktivní hráči. Organizátorem ovlivňování utkání byl pan Michal Hladík, kterému byl udělen disciplinární trest zákazu účasti na všech aktivitách spojených s FAČR na dobu 15 let společně s pokutou ve výši 1 000 000 Kč. Takto vysoký trest byl udělen z toho důvodu, že šlo o dosud nejzávažnější případ, který Etická komise řešila. Ovlivňování navíc probíhalo systematicky a opakovaně, přičemž je vhodné na tomto místě zdůraznit absolutní nepřijatelnost takového jednání. 

Dalšími dvěma potrestanými jsou hráči Filip Firbacher a Javier Neruda, kteří se na pokyn Michala Hladíka pokusili ovlivnit další hráče, čímž by do této spirály ovlivňování zatáhli další osoby. K ovlivnění utkání nakonec nedošlo, protože tito oslovení hráči se zachovali ukázkově a nabídku pánů Firbachera a Nerudy na ovlivnění utkání odmítli a věc nahlásili.

V této souvislosti Etická komise zdůrazňuje, že je povinností každého hráče nahlásit jakýkoliv pokus o match-fixing, a to jak z důvodu ochrany fotbalu a hodnot, které představuje, tak z důvodu ochrany vlastní kariéry.

Hráč Filip Firbacher byl potrestán disciplinárním trestem zákazu účasti na všech aktivitách spojených s FAČR na 30 měsíců společně s pokutou ve výši 20 000 korun a pan Javier Neruda disciplinárním trestem zákazu účasti na všech aktivitách spojených s FAČR na 18 měsíců společně s pokutou ve výši 20 000 korun.