1)      Projednala a po diskuzi schválila Zprávu o kontrole právních služeb a uložila předsedovi komise její předložení a projednání ve VV FAČR.

 2)      Po diskuzi o doměření kompenzačních poplatků, které byl účasten předseda STK ŘKČ Martina Drobného, byl dohodnut další postup v této záležitosti.

 3)     Se seznámila s návrhem nového Organizačního řádu FAČR a připojila k němu svá doporučení.