1. Projednala nejrozsáhlejší zprávu za dobu své existence. Zpráva kontroly zálohových plateb 2018 až 06/2021 a objednávky sportovního materiálu a pomůcek pro ženský fotbal (dodavatel V. Kropáčková) má s přílohami 120 stran A4.
  2. Následně, po diskusi a revizích, schválila Zprávu kontroly zálohových plateb 2018 až 06/2021 a objednávky sportovního materiálu a pomůcek pro ženský fotbal a pověřila předsedu komise jejím předložením a projednáním ve VV FAČR.
  3. Kontrolováno bylo všech 389 faktur zálohově uhrazených za roky 2018 až 06/2021, tj. 1,57% z 24788 faktur (v uvedeném součtu nejsou zahrnuty faktury rozhodčích z IS, kterých je zaúčtováno za toto období 69694). Kauza „Kropáčková“ tak představuje jediný případ z 389 zálohově uhrazených faktur, kdy FAČR neobdržela předplacené zboží/službu.    
  4. VV FAČR vzal zprávu na vědomí a uložil dále posoudit a realizovat doporučení RKK FAČR.                                                                                                                                   

Ing. Marek Hájek, předseda RKK FAČR