Přítomná nadpoloviční většina členů Sboru rozhodců si zvolila svého předsedu a 2. místopředsedy. Na základě tajného hlasování všech členů se předsedou komise stal JUDr. Jan Šťovíček, 1. místopředsedou JUDr. Bohuslav Heczko a 2. místopředsedou Mgr. Lukáš Trojan.