Sportovní rada diskutovala příčiny a argumenty odchodu technického ředitele Z. Psotky, který byl SR v rámci parametrů vybrán jako nejvhodnější adept na tento post, a následně schválen VV FAČR. V této souvislosti SR vnímá jako podstatné, aby post technického ředitele získal ve struktuře asociace i ze strany VV FAČR větší důležitost a mandát a TŘ byl pravidelným přísedícím zasedání VV FAČR.

Sportovní rada diskutovala podnět k obsazení postu TŘ Erichem Brabcem, který v předchozích 5 měsících působil jako vedoucí oddělení ženského fotbalu. Ericha Brabce vnímá jako ambiciózního a perspektivního kandidáta do struktur asociace, a současně jako možného kandidáta na post TŘ, ale dává VV FAČR doporučení k předložení parametrů a priorit pro výběr dalších kandidátů na funkci TŘ.

Sportovní rada doporučuje VV FAČR zabývat se důsledněji nastavením procesu výběru, kvalifikace a stanovením kompetencí i odpovědností v rámci personální politiky v sekretariátu asociace, a především pak ve sportovním úseku, současně s nastavením smluvních závazků klíčových pozic pro rozvoj fotbalu v ČR.

Přítomní členové: V. Šmicer, O. Lípa, J. Říčka, H. Výmolová, W. Lička, T. Rosický, Z. Grygera.