Zasedání se prezenčně účastnilo všech 7 členů SR + 3 hosté

Sportovní rada vzala na vědomí personální změny ve složení SR.

  • Předseda SR Vladimír Šmicer informoval o rezignaci členů Antonína Baráka a Zdeňka Psotky, který se přesunul do pozice technického ředitele, tj. zaměstnance FAČR.
  • Na uvolněné pozice byla nominována a schválena dvojice Hana Výmolová (ženský fotbal) a Werner Lička (vzdělávání)

SR rozhodla o způsobu projednávání jednotlivých témat a oblastí v podobě přizvání kvalifikovaných zástupců dané oblasti na jednání SR.

SR vzala na vědomí informace Technického ředitele (TŘ) Zdeňka Psotky o stavu jednotlivých oddělení sportovního úseku.

  • Konkrétně oblastí reprezentace, mládež, Grasroots, ženský fotbal, vzdělávání, futsal a soutěže
  • TŘ současně informoval o záměrech na úpravy systému talentované mládeže a zdůraznil přínos angažmá nového šéftrenéra mládežnických reprezentací M. Beránka.

SR diskutovala obsahové priority pro nadcházející období.

Výstupem jsou zadání a termíny pro:          

  • Zpracování Analýzy působení národního týmu v Lize Národů s termínem 3. 11.
  • Revizi statutu Sportovní rady – do 31. 12.
  • Návrh strategického plánu FAČR (ve sportovní oblasti) současně s revizí strategického plánu z předešlého funkčního období – do 31. 12.
  • Aplikace komunikačního manuálu do činnosti a výstupů SR