Zasedání se prezenčně účastnilo 6 členů SR, jeden člen omluven + 3 hosté

SR vzala na vědomí informaci Generálního sekretáře (GS) o pravidlech komunikace a výstupů z jednání SR. Členové SR a Technický ředitel (TŘ) sdělili GS stanovisko k tomuto bodu a byla odsouhlasena podoba výstupů z jednání SR.

SR odsouhlasila návrh na úpravu statutu SR, především v souvislosti s termíny konání zasedání SR a jejich plánování.

SR diskutovala návrhy priorit svých členů pro strategický plán, a rovněž formu aplikace priorit strategického plánu do aktivit jednotlivých oddělení sportovního úseku. Z priorit se chce zaměřit především na:

  1. Všeobecný pohybový rozvoj dětí v předškolním a mladším školním věku
  2. Personální zajištění a vzdělanost trenérů
  3. Talentovanou mládež – systém rozložení kapacit a financí, metodiku
  4. Budování infrastruktury - lokální i celostátní
  5. Zajištění financování neprofesionálních oblastí v klubech – mládež, ženský fotbal
  6. Ženský fotbal – fungování úseku a využití finančních programů NSA a UEFA
  7. Reformu náborů a financování rozhodčích

SR vzala na vědomí informace TŘ o změnách na jednotlivých úsecích – systémových a personálních, především pak v oblasti ženského fotbalu a vzdělávání. 

SR vzala na vědomí aktuální informace TŘ z jednotlivých úseků – reprezentace, mládež, Grassroots, ženský fotbal, vzdělávání, futsal, soutěže

SR schválila termíny nadcházejících zasedání do června 2023