Zasedání se prezenčně účastnili 4 členové, online 2 členové, jeden člen omluven + 1 host

SR vzala na vědomí předložení Analýzy k působení reprezentace v Lize Národů na zasedání VV FAČR

SR vyhodnotila chybějící vstupní parametry pro vypracovávání analýz a schválila záměr předkládání a obhajoby podobných materiálů ve VV FAČR

SR projednala formát pokrytí jednotlivých gescí sportovního úseku s definováním oblastí působení jejích členů a přizváním zástupců jednotlivých úseků při řešení konkrétních bodů

SR projednala návrh TŘ Zdeňka Psotky na účast členů SR na odborných seminářích

SR vzala na vědomí informace TŘ k aktuální situaci a rozpočtu sportovního úseku

SR poskytla stanovisko k doplnění pozic v reprezentačních úsecích. Doporučila kandidáty na post trenéra Plážového fotbalu a podpořila prodloužení setrvání trenéra Karla Rady u reprezentace žen

SR projednala jednu z priorit v podobě školního sportu a hodin TV ve školách. Konstatovala, že četnost i obsah jsou nedostatečné pro zdravý rozvoj dětí v aktuálních podmínkách a doporučí vedení FAČR vstoupit do jednání o tomto tématu

SR projednala aktuální stav zadaných úkolů a vzala na vědomí záměr a prosbu TŘ k sestavení pracovní komise z okresů a krajů na diskusi v otázce reorganizace soutěží