VV schválil zápis z řádného jednání VV FAČR ze dne 17. dubna 2024.

VV potvrdil hlasování per rollam za období od posledního zasedání VV:

 • VV schválil soutěžní podmínky 2. kola v záležitosti areál Strahov.

VV vzal na vědomí informace z FIFA a UEFA:

 • VV vzal na vědomí zvýšení maximálního počtu hráčů na soupisce pro EURO 2024 na 26 hráčů.
 • VV schválil návrh na jmenování vedoucího reprezentace ČR „A“ Michala Černého do Komise národních mužstev UEFA.

VV vzal na vědomí záležitosti státních reprezentací a přehled jejich výsledků.

 • VV vzal na vědomí stav příprav na UEFA EURO 2024 za přítomnosti trenéra reprezentace Ivana Haška a technického ředitele FAČR Ericha Brabce.

VV schválil materiály pro jednání Valné hromady FAČR, která se uskuteční 30. května 2024 v Olomouci, a vzal na vědomí stav jejích příprav. Finální materiály jsou průběžně zveřejňovány v podkladech pro delegáty Valné hromady FAČR.

VV vzal na vědomí informace o plnění Strategického plánu FAČR.

VV schválil návrh Rozpisu Poháru FAČR pro ročník 2024/2025.

VV vzal na vědomí ekonomické informace FAČR a schválil konsolidovanou účetní závěrku za rok 2023.

VV vzal na vědomí informace z obchodních společností FAČR.

VV vzal na vědomí zprávy Revizní a kontrolní komise FAČR (Revize hospodaření FAČR 2023 a Kontrola dotací 2022, 2023 ve fotbalových klubech).

VV schválil Evidenční a registrační řád FAČR, Soutěžní řád mládeže a žen FAČR a Soutěžní řád FAČR pro ročník 2024/2025.

VV schválil změny týkající se členství FAČR:

 • Změna názvu podle čl. 16 odst. 6 písm. c) Stanov FAČR:
  • z První SC Staré Město, z.s. (ID: 8020361) na FK Hrtus & Partner Staré Město, z.s (s účinností od 1. 7. 2024)
 • Převod práv a povinností podle čl. 14 odst. 2 písm. b) Stanov (s účinností od 1. 7. 2024):
  • z Sportovní klub Lipová, z.s. (ID: 7130261) na 1. SK Prostějov z.s. – převod všech soutěží a hráčů
 • Přijetí nové právnické osoby za člena FAČR podle čl. 10 odst. 8 Stanov FAČR
  • Sportovní klub Horní Měcholupy z.s. (PFS)
  • A.F.K. Zbuzany 2023 z.s. (OFS Praha-západ)
 • Výjimka přestupu přípravky mimo přestupní termín podle § 28 odst. 3 písm. c) Přestupního řádu FAČR
  • hráč Simon Ludvík Hubáček (ID: 17100149) z členského klubu FK Kralupy 1901, z.s. (ID: 2060161) do Tělovýchovná jednota Slovan Velvary, z.s. (ID: 2030551)
  • hráč Sebastian Petr Hubáček (ID: 15040470) z členského klubu FK Kralupy 1901, z.s. (ID: 2060161) do Tělovýchovná jednota Slovan Velvary, z.s. (ID: 2030551)
  • hráč Samuel Tichý (ID: 15100893) z členského klubu FC OSTRAVA – JIH, zapsaný spolek (ID: 8060511) do MFK VÍTKOVICE z.s. (ID: 8060341)
 • Revokace rozhodnutí Výkonného výboru o převodu práv a povinností podle čl. 14 odst. 2 písm. b) Stanov FAČR (s účinností od 1. 7. 2024) na žádost klubů:
  • z TJ Baník Zbýšov (ID: 6230691) na FKM Kahan, z. s. (ID: 6230231) – převod všech členů, hráčů a veškerých soutěžích
  • z TJ Čechie Zastávka, z. s. (ID: 6230671) na FKM Kahan, z. s. (ID: 6230231) – převod všech členů, hráčů a veškerých soutěžích
 • VV zamítl žádost FK ROBSTAV a.s. na změnu názvu, žádost na změnu sídla a žádost o udělení statusu přidruženého mládežnického klubu.
 • VV zamítl žádost 6-12 z.s. na přijetí nové právnické osoby za člena FAČR.