VV schválil zápis z řádného jednání VV FAČR ze dne 30. ledna 2024.

VV schválil místo konání řádné Valné hromady FAČR, která se uskuteční 30. května 2024 v Olomouci.

VV vzal na vědomí informace z FIFA a UEFA.

 • VV vzal na vědomí informace z Kongresu UEFA, který se uskutečnil 8. února v Paříži.
 • VV vzal na vědomí schválení strategického plánu UEFA 2024–2030.
 • VV vzal na vědomí systém rozdělování příjmů z mužských klubových soutěží UEFA na období 2024–2027, z něhož bude výrazně profitovat i český fotbal.
 • VV vzal na vědomí úpravu stanov UEFA. 
 • VV vzal na vědomí přípravu dvou workshopů UEFA a FIFA na téma match-fixingu, kterých se na jaře 2024 zúčastní Integrity officer FAČR.
 • VV vzal na vědomí informaci, že Aleksander Čeferin nebude na jaře 2027 obhajovat funkci předsedy UEFA.

VV vzal na vědomí záležitosti státních reprezentací a přehled jejich výsledků.

 • VV vzal na vědomí stav příprav reprezentace ČR „A“ na EURO 2024.
 • VV jmenoval do realizačního týmu reprezentace „A“ kondičního trenéra Martina Kojnoka a vzal na vědomí ukončení spolupráce s videotechnikem Františkem Ševínským.
 • VV přizval na své jednání trenéra Ivana Haška, vedoucího mužstva Michala Černého a technického ředitele Ericha Brabce. VV na jednomyslný návrh své pracovní skupiny a po konzultaci s hlavním trenérem reprezentace jednomyslně rozhodl, že nebude až do odvolání obsazovat pozici manažera reprezentace. Kompetence si rozdělili hlavní trenér reprezentace „A“, asistenti trenéra, vedoucí mužstva, technický ředitel FAČR, předseda FAČR a generální sekretář FAČR, jimž poskytuje podporu celý sportovní úsek FAČR. VV konstatoval, že příprava a organizace účasti reprezentace ČR na EURO je zabezpečena. Situaci VV vyhodnotí v červenci po mistrovství Evropy.
 • VV vzal na vědomí los Ligy národů UEFA 2024/2025, který proběhl 8. února v Paříži.

VV vzal na vědomí informace předsedy Komise rozhodčích FAČR Libora Kovaříka.

 • Předseda KR FAČR prezentoval zprávu o stavu a vývoji rozhodcovství v Česku.

VV jmenoval nové členy Komise ženského fotbalu FAČR Svatopluka Macka a Jiřího Lišku a vzal na vědomí jmenování nové sekretářky Miroslavy Fouskové. Komise bude nově pracovat ve složení Jaroslava Rinnerová (předsedkyně), Hana Výmolová, Aleš Meloun, Svatopluk Macek, Jiří Liška (řadoví členové) a Miroslava Fousková (sekretářka komise).

VV prodloužil termín na uplatňování návrhů členů do Sportovní rady FAČR a Komise sociální odpovědnost FAČR do 8. března 2024.

VV schválil návrh Pravidlové komise FAČR na jmenování krajských lektorů pravidel fotbalu pro rok 2024.

VV vzal na vědomí ekonomické informace FAČR.

VV vzal na vědomí informace z obchodních společností FAČR.

VV vzal na vědomí informace v záležitosti využití areálu Strahov o vypsání veřejné soutěže o nejvýhodnější návrh řešení rozvoje lokality stadionu Evžena Rošického.

VV vzal na vědomí návrh směrnice upravující podmínky podpory mládeže a přidělování statutu Krajských středisek mládeže v rámci FAČR a její konečnou podobu schválí na svém příštím jednání.

VV schválil změny týkající se členství FAČR.

 • Přijetí nového člena FAČR:
  • SK Praga Vysočany z.s. (Pražský fotbalový svaz)
 • Obnova členského klubu:
  • Tělovýchovná jednota Zlámanec z.s. (OFS Uherské Hradiště)
 • Změna názvu podle čl. 16 ods. 6 písm. c) Stanov FAČR:
  • z Fotbalový klub Krnov z.s. (ID: 8010211) na FK Kofola Krnov z.s.
  • z FC Vsetín z.s. (ID: 7230631) na FC Fastav Vsetín
 • Žádost o udělení statutu přidruženého mládežnického klubu k členskému klubu podle §63 Soutěžního řádu FAČR:
  • VV FAČR udělil s účinností od 1. července 2024 členskému klubu FK Orlicko z.s. (ID 340581) status přidruženého mládežnického klubu k členskému klubu Tělovýchovná jednota Jiskra Ústí nad Orlicí z.s (ID 5340361).
Tisková konference po zasedání VV FAČR dne 21. 2. 2024

Tisková konference po zasedání VV FAČR dne 21. 2. 2024