VV schválil zápisy z řádného jednání VV FAČR ze dne 7. prosince 2024 a z mimořádného jednání VV FAČR ze dne 4. ledna 2024.

V návaznosti na žádost Michala Valtra o uvolnění z funkce generálního sekretáře FAČR schválil VV FAČR ukončení jeho působení ve funkci k 12. únoru. VV vyslovil poděkování Michalu Valtrovi za dva a půl roku práce ve funkci generálního sekretáře.

VV na návrh předsedy FAČR jmenoval jednomyslně do funkce generálního sekretáře s účinností od 12. února dosavadního ředitele Legislativně-právního oddělení FAČR Martina Procházku.

VV schválil termín řádné Valné hromady FAČR, která se uskuteční 30. května 2024. Zároveň VV rozhodl, že tato Valná hromada FAČR se uskuteční na Moravě, konkrétní místo bude určeno v únoru.

VV vzal na vědomí informace z FIFA a UEFA.

 • VV vysoce ocenil informaci předsedy FAČR o přidělení zasedání Výkonného výboru UEFA v Praze dne 24. září 2024. VV UEFA zasedal v Praze naposledy v roce 2011 a jedná se o další diplomatický úspěch českého fotbalu.
 • VV vzal na vědomí informace ze setkání středoevropských fotbalových svazů M8, které proběhlo ve dnech 22. a 23. ledna 2024 v Curychu.
 • VV vzal na vědomí informace ze setkání generálních sekretářů všech evropských asociací, které proběhlo od 23. do 25. ledna v Engelbergu.
 • VV vzal na vědomí prohlášení UEFA k rozsudku Evropského soudního dvora v případu tak zvané Superligy. FAČR nadále podporuje UEFA a zejména sportovně-společenský model s principem solidarity a podporou mládeže, představovaný soutěžemi UEFA, nikoliv byznysově orientovaný model tak zvané Superligy.
 • VV vzal na vědomí informaci o přípravě konference UEFA Grow v Budapešti, zaměřené na komunikaci a marketing, které se za FAČR zúčastní ředitel Oddělení komunikace a PR FAČR Petr Šedivý a zástupce ředitele STES Martin Jerie.
 • Delegace FAČR ve složení předseda FAČR Petr Fousek, místopředseda Jiří Šidliák, generální sekretář Michal Valtr a zástupce generálního sekretáře Martin Procházka se dne 8. února zúčastní Kongresu UEFA ve Francii. K této delegaci se připojí hlavní trenér reprezentace Ivan Hašek a ředitel Oddělení komunikace a PR FAČR Petr Šedivý a společně se zúčastní losu Ligy národů UEFA ve stejný den v Paříži.

VV vzal na vědomí záležitosti státních reprezentací a přehled jejich výsledků.

 • VV schválil a jmenoval širší realizační tým reprezentace mužů „A“. Obsazení funkce manažera reprezentace je nadále v řešení.
 • VV jmenoval hlavním trenérem reprezentace ČR mužů do 19 let Tomáše Janotku se smlouvou do konce kvalifikace o postup na mistrovství Evropy 2024 s automatickým prodloužením v případě postupu na závěrečný turnaj.
 • VV jmenoval hlavní trenérkou nově vznikající reprezentace ČR žen do 23 let, která bude financovaná z projektu FIFA Forward, Blanku Pěničkovou se smlouvou do 30. června 2025.
 • VV na návrh Výkonného výboru Svazu futsalu ČR jmenoval hlavním trenérem futsalové reprezentace ČR mužů „A“ Marka Kopeckého, trenérem futsalové reprezentace ČR mužů do 19 let Martina Brychtu a trenérem futsalové reprezentace ČR mužů do 17 let Tomáše Galiu.
 • VV jmenoval hlavním trenérem reprezentace plážového fotbalu ČR mužů Jaroslava Jagielského z Polska se smlouvou do 31. prosince 2024.
 • VV vzal na vědomí informace o přípravných zápasech reprezentace mužů „A“ v Norsku (22. března), doma proti Arménii (26. března) a doma proti Severní Makedonii (10. června).

VV vzal na vědomí informace o stavu příprav české reprezentace i FAČR na UEFA EURO 2024 včetně informace o přípravě Českých domů v Lipsku a Hamburku a červnovém soustředění reprezentace v Rakousku.

VV rozhodl o zachování Sportovní rady FAČR jako poradního orgánu a uložil vedení FAČR ve spolupráci s technickým ředitelem FAČR zrealizovat návrhové řízení o jejím novém složení, které bude respektovat poradní roli Sportovní rady.

VV schválil statut Komise sociální odpovědnosti a udržitelnosti a uložil vedení FAČR zrealizovat návrhové řízení o jejím obsazení.

VV vzal na vědomí návrh Komise rozhodčích FAČR na Listinu rozhodčích profesionálních soutěží a schválil listinu instruktorů rozhodčích a listinu fitness instruktorů rozhodčích pro jarní část sezony 2023/2024.

VV schválil návrh Komise pro stadiony a hrací plochy FAČR na dodatek k Podmínkám reatestace a užívání hřiště s umělým povrchem při soutěžních utkáních s platností od 1. února 2024.

VV vzal na vědomí ekonomické informace FAČR Group a schválil návrh rozpočtu na rok 2024, který je koncipovaný jako vyrovnaný a zároveň počítá s navýšením finančního objemu ve sportovní oblasti. VV uložil předložit aktualizaci rozpočtu v březnu 2024 po rozhodnutí Národní sportovní agentury o přidělení prostředků.

VV vzal na vědomí informace z obchodních společností FAČR.

VV vzal na vědomí informace v záležitosti využití areálu Strahov a o jednání mezi FAČR a AC Sparta Praha. VV schválil parametry pro jednotlivé varianty dle usnesení Valné hromady FAČR z roku 2023 (stadion, tréninkové centrum, směna pozemků) a uložil vedení FAČR vypsat a zrealizovat ideovou soutěž na projekty v rámci těchto jednotlivých variant.

VV schválil Komunikační strategii FAČR 2023–2027.

VV vzal na vědomí hodnocení žádostí pro statuty mládeže na rok 2024, kterou vypracovala pracovní skupina pod vedením technického ředitele FAČR a licenčního manažera FAČR.

VV schválil změny klubových licenčních pravidel a finanční udržitelnosti na rok 2024.

VV potvrdil hlasování per rollam ze dne 15. ledna 2024, kterým schválil úpravu Řádu agentů FAČR.

VV schválil změny týkající se členství FAČR.

 • Přijetí nových členů FAČR
  • IFA Bohemia SK z.s., se sídlem Kaznějovská 1206/3, 323 00 Plzeň, IČO: 266 30 095
  • FC Zlínsko – Louky a.s. se sídlem U Dřevnice 250, 763 02 Zlín
 • Změna názvu podle čl. 16 odst. 6 písm. c) Stanov FAČR:
  • z TJ Sokol Hájek Junior z.s. (ID 4120711) na FK SADOV Junior z.s.
  • Z FK Jeseník z.s. (ID 7110161) na FK WAREX Jeseník z.s.
  • Z Tělovýchovná jednota U plus U Žimrovice z.s. (ID 8050271) TJ Žimrovice z.s.
  • Z TJ KEN Veselí nad Moravou z.s. (ID 6250511) na TJ Zarazice z.s.
  • Z FK IPD service Kestřany z.s. (ID 3140141) ba FK Kestřany z.s.
  • Z TJ Sokol Verměřovice (ID 5340381) na TJ Sokol Verměřovice z.s.
 • Změna sídla podle čl. 16 odst. 6 písm. c) Stanov FAČR:
  • TJ Sokol Verměřovice z.s. (ID 5340381) t Verměřovice 127, 561 52 Verměřovice na Verměřovice č. p. 14, 561 52 Verměřovice
  • FC Hradec Králové a.s. (ID 5210101) z Úprkova 473/1, Malšovice, 500 09 Hradec Králové na Malšovická 821/1, Malšovice, 500 09 Hradec Králové
 • Revokace rozhodnutí ze dne 7. 12. 2023
  • Zrušení rozhodnutí VV ze dne 7. prosince 2023 o odebrání zvláštních práv a povinností členskému klubu FK GALAXIE z.s. (ID 2090901, OFS Praha-východ)
Tisková konference po zasedání VV FAČR dne 30. 1. 2024

Tisková konference po zasedání VV FAČR dne 30. 1. 2024