VV poděkoval Jihomoravskému Krajskému fotbalovému svazu a jeho předsedovi Vladimíru Kristýnovi za organizaci a pohostinnost při uspořádání jednání VV

VV schválil zápis z řádného jednání VV ze dne 8. 12. 2022

VV schválil termín řádné Valné hromady FAČR na pátek 23. 6. 2023

VV potvrdil uskutečněná hlasování per rollam:

 • Jmenoval staronovým trenérem ženské reprezentace A Karla Radu
 • Staronovým trenérem ženské reprezentace do 17 let byl jmenován Miroslav Zbořil
 • Instruktorem VAR byl od 1. ledna jmenován Libor Kovařík, místopředseda KR FAČR

VV vzal na vědomí Informace z FIFA a UEFA:

 • Delegace FAČR se zúčastní volebního Kongresu FIFA, který se uskuteční 16. března ve Rwandě. Jediným kandidátem na předsedu FIFA je Gianni Infantino.
 • Delegace FAČR se zúčastní volebního Kongresu UEFA, který se uskuteční 5. dubna v Lisabonu. Jediným kandidátem na předsedu UEFA je Aleksander Čeferin.
 • Setkání všech generálních sekretářů evropských fotbalových svazů uspořádá UEFA 1. března v Miláně. FAČR bude zastupovat generální sekretář.
 • VV vzal na vědomí nové předpisy FIFA pro hráčské agenty. FAČR vzal na vědomí informace o výhradách Asociace fotbalových agentů, která je členem FAČR.

VV vzal na vědomí záležitosti státní reprezentace

VV vzal na vědomí informace z jednání odborných komisí

VV vzal na vědomí informace o přípravě nové rámcové smlouvy mezi FAČR a LFA

VV vzal na vědomí záležitosti obchodních společností FAČR

VV vzal na vědomí informace z NSA a ekonomické informace, schválil rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí 2023

VV schválil Koncepci VAR a její zařazení ve strukturách FAČR:

 • Předseda Komise rozhodčích FAČR Radek Příhoda vysvětlil způsob řízení a rozdělení kompetencí pro systém Videorozhodčích ve Fortuna lize. VAR komplexně řídí KR FAČR, novým instruktorem VAR je místopředseda komise rozhodčích Libor Kovařík.

VV schválil jmenování krajských lektorů Pravidel fotbalu:

 • Lektoři jsou odbornými garanty výklady pravidel fotbalu na úrovni krajů a Pražského fotbalového svazu. Po pravidlové stránce zabezpečují odborné vzdělávání rozhodčích, delegátů, trenérů a hráčů, případně dalších funkcionářů.

VV vzal na vědomí vyhodnocení organizační struktury FAČR

VV schválil úpravu předpisů FAČR:

 • Ke změnám dochází v Soutěžním řádu, Disciplinárním řádu a Přestupním řádu.

VV schválil Klubové licenční řády FAČR – samostatné edice muži a ženy

VV schválil složení Tribunálu talentované mládeže FAČR:

 • Tribunál bude pracovat ve složení: Vladimír Kristýn, Václav Andrejs, Zdeněk Psotka, Martin Drobný, Pavel Nezval, Tomáš Bárta a Radek Zima.

VV schválil aktualizaci Pravidel FAČR pro podporu talentované mládeže

VV schválil návrh kandidátů FAČR na panely delegátů, observerů, bezpečnostních manažerů a venue directorů UEFA

VV vzal na vědomí a zamítl petici OFS Rychnov nad Kněžnou ohledně zvýšení odměn rozhodčích

VV schválil konání Galavečera neprofesionálního fotbalu v roce 2024 ve Zlínském kraji

VV vzal na vědomí informace o probíhajících soudních kauzách, které souvisí s předchozím vedením FAČR

VV vzala na vědomí informace o změnách ve vedení Nadace fotbalových internacionálů

VV FAČR schválil změny týkající se Členství FAČR:

A)  Přijetí nového člena:

 • Tělovýchovná jednota Baník Louka, z.s.
 • FK Petřvald na Moravě, z.s.
 • Tělovýchovná jednota Tršice, zapsaný spolek (ID: 7120551)

B)  Změna názvu členského klubu/sídla členského klubu (s účinností od 1. 7. 2022):

 • z TJ Plzeň – Litice o.s. (ID: 3230091) na TJ Plzeň – Litice, z.s.
 • z RAFK z.s. (ID 6230461) na RAFK Rajhrad z.s.