VV schválil zápis z řádného jednání VV FAČR ze dne 8. srpna 2023

VV vzal na vědomí informace z FIFA a UEFA

 • VV ocenil postup AC Sparta Praha a SK Slavia Praha do základní skupiny Evropské ligy UEFA a postup FC Viktoria Plzeň do základní skupiny Evropské konferenční ligy UEFA
 • FAČR se připojí k náborové kampani UEFA „Be a referee!“, kterou propojí se svým projektem „Chci pískat“

VV vzal na vědomí záležitosti státních reprezentací a přehled jejich výsledků

VV rozhodl, že přizve pověřeného technického ředitele FAČR a kandidáta na tuto funkci Ericha Brabce na své příští jednání 3. října

VV vzal na vědomí informace a přijatá opatření Řídící komise pro Čechy a Komise rozhodčích ŘKČ o zápase 3. kola ČFL mezi FK Admira Praha a SK Dynamo České Budějovice „B“

 • VV zásadně odsoudil výkon rozhodčího ve zmíněném zápase
 • VV odsouhlasil podání již vypracovaného trestního oznámení v souvislosti se zápasem 3. kola ČFL mezi FK Admira Praha a SK Dynamo České Budějovice „B“ v synergii s avizovaným trestním oznámením sázkové kanceláře Fortuna
 • VV vzal na vědomí informaci předsedy ŘKČ, že STK ŘKČ bude o osudu předmětného utkání rozhodovat později, podle Soutěžního řádu FAČR a po zjištění a prověření všech dalších okolností

VV vzal na vědomí informace Integrity officera FAČR Jiřího Hendricha k existujícím opatřením FAČR proti match-fixingu

 • VV zdůraznil, že boj proti match fixingu zůstává prioritou FAČR
 • VV vzal na vědomí jednotlivé oblasti zabezpečení boje proti match-fixingu
  • personální: povinná funkce Integrity officer pro kontakt s FIFA a UEFA, pro oblast osvěty a předběžného vyšetřování případů
  • nástroje: (i) evidence podezřelých utkání a komunikace s monitorujícími společnostmi Sportradar a Genius Sports, (ii) analýza videozáznamů podezřelých utkání a příprava podnětů pro Etickou komisi FAČR nebo Policii ČR; (iii) osvětová a vzdělávací činnost v podobě přednášek pro hráče mládežnických reprezentací, případně seniorských reprezentací v případě závěrečných turnajů; (iv) aplikace FAČR Integrity dostupná zdarma ke stažení pro mobilní telefony, prostřednictvím které je možné anonymní hlášení jakéhokoliv nekalého jednání, (v) anonymní formulář na stránkách FAČR a speciální dedikovaná e-mailová adresa integrity@fotbal.cz
  • spolupráce s institucemi: (i) fungující spolupráce s Policií ČR, (ii) konzultace a spolupráce s UEFA Anti match-fixing unit a FIFA Integrity, (iii) fungující spolupráce se sázkovými kancelářemi, které vlastním postupem monitorují sázky na fotbalová utkání a případná podezření předávají FAČR, (iv) kontakty s NSA a MFČR jakožto regulátorem sázkového trhu, (v) koordinace s ČAFH na projektu Red Button
  • legislativa: (i) v Disciplinárním řádu FAČR match-fixing upraven v ustanoveních o narušení regulérnosti soutěže (§ 64) a úplatkářství (§ 49) s tím, že k 1. 7. 2022 bylo sníženo důkazní břemeno dle standardů FIFA, UEFA a CAS, (ii) nově přijatý Etický kodex rozhodčích v profesionálních soutěžích, který je mj. preventivním nástrojem proti jakémukoliv ovlivnění utkání

VV schválil další zpřísnění boje proti match-fixingu a schválil následující opatření

 • VV schválil posílení role Integrity officera FAČR
 • VV schválil rozšíření Integrity e-learningu pro rozhodčí a další skupiny ve fotbale
 • VV schválil osvětovou kampaň pro širší veřejnost a zintenzivnění vzdělávací činnosti včetně zvyšování povědomí o aplikaci FAČR Integrity
 • VV uložil Legislativní radě FAČR vytvořit speciální skutkovou podstatu match-fixingu
 • VV pověřil vedení FAČR jednáním o prodloužení smluv se společnostmi Sportradar a Genius Sports
 • VV pověřil předsedu a vedení FAČR jednáním k posílení vztahů s klíčovými institucemi, zejména NSA, Ministerstvem vnitra ČR, Ministerstvem spravedlnosti ČR a Policií ČR, o hlubší spolupráci v boji proti match-fixingu a zejména o přistoupení ČR k mezinárodní dohodě Macolin Convention
 • VV uložil Integrity officerovi FAČR zohlednit všechna schválená opatření ve strategii boje proti match-fixingu
 • VV uložil zdokonalit návrh Etického kodexu rozhodčích pro soutěže Řídící komise pro Čechy a Řídící komise pro Moravu

VV vzal na vědomí informace z obchodních společností FAČR

VV vzal na vědomí ekonomické informace FAČR včetně konečného vyúčtování finále Evropské konferenční ligy UEFA. VV ocenil, že projekt finále EKL skončil konečným ziskem 4 miliony korun, které budou v rámci rezervy použity ve druhém pololetí roku 2023 na sportovní projekty.

VV pověřil vedení FAČR dalším jednáním v zájmu financování sportu a fotbalu v rámci rozpočtu ČR na rok 2024

VV vzal na vědomí informace o postupu v realizaci usnesení Valné hromady FAČR v záležitosti stadionu E. Rošického

VV vzal na vědomí přípravu úpravy pravidel pro podporu talentované mládeže

VV schválil návrh dalšího postupu v záležitosti nevýhodných smluv uzavřených v předchozím období

VV schválil Řád agentů FAČR, který z rozhodnutí FIFA od 1. 10. nahradí Zprostředkovatelský řád FAČR, a schválil novelizaci Disciplinárního, Přestupního, Evidenčního a registračního a Procesního řádu FAČR a novelizaci statutu Komise zprostředkovatelů

VV vzal na vědomí pozici FAČR v otázce stanov ČOV a v otázce přípravy nového zákona o sportu

VV schválil záměr možné pomoci pro Slovinský fotbalový svaz a jeho infrastrukturu po povodních v srpnu letošního roku