Pomocí formuláře níže můžete anonymně nahlásit jakékoliv skutečnosti, které narušily integritu soutěží pořádaných FAČR a ta by se jimi měla zabývat. Neanonymní podání poté můžete zaslat na integrity@fotbal.cz.