Po stručném úvodu o tréninkových kompenzacích obecně následuje výčet základních situací, při níž vzniká nárok klubu na tréninkovou kompenzaci:

  • první profesionální smlouva hráče;
  • následný přestup hráče do klubu vyšší soutěže s uzavřením profesionální smlouvy spojené s doplácením části tréninkové kompenzace všem předchozím klubům hráče;
  • nová profesionální smlouva v jiném klubu na stejné nebo nižší úrovni;
  • nová profesionální smlouva v jiném klubu, která přímo nenavazuje na předchozí profesionální smlouvu hráče.

Kromě těchto základních Přestupním řádem předpokládaných situací se však v praxi vyskytují další možné varianty, ke kterým se komentář dále vyjadřuje a které lze charakterizovat následovně:

  • kluby si mezi sebou v přestupní smlouvě neupraví vyloučení tréninkové kompenzace, nicméně i tak se tréninková kompenzace považuje za součást přestupní částky;
  • při situaci, kdy hráč uzavře první profesionální smlouvu v zahraničním klubu, je třeba, aby klub, který uzavřel další profesionální smlouvu v členském klubu uhradil vnitrostátní tréninkovou kompenzaci za období 6-11 let, kterou mezinárodní tréninková kompenzace dříve vyplacená zahraničním klubem, nepokrývá;
  • hráč hostuje během svého působení v klubu, ze kterého následně přestupuje do třetího klubu. Přestože si kluby mezi sebou domluví, že přestupní částka v sobě již obsahuje tréninkovou kompenzaci, nelze upřít nárok klubu, ve kterém hráč hostoval (nevyloučí-li se tato možnost předem ve smlouvě o hostování).

Dvěma posledně zmíněným situacím, jakož i často problematickému doplácení tréninkové kompenzace při přestupu do klubu vyšší soutěže se v závěru komentáře věnují zjednodušené modelové příklady.

Nadále platí, že v případě jakýchkoliv dalších dotazů, a to jak v rámci publikovaného komentáře, tak nad jeho rámec, je Vám legislativně právní oddělení k dispozici. Své dotazy neváhejte psát na prochazka@fotbal.cz a hendrich@fotbal.cz.  

 

Komentář naleznete jak v závěru tohoto článku, tak v sekci Legislativa – menu Soubor předpisů. 

Složka dokumentů