Materiály najdete v přiložených dokumentech.

Zásady pro rozdělování společných zdrojů FAČR

Volební řád VH FAČR 2016

Stanovy 2016 - pro schválení VH FAČR

Sčitatelé 18. VH FAČR

Program 18. VH FAČR

Pracovní komise 18. VH FAČR

Jednací řád 18. VH FAČR

Struktura použití členských příspěvků

Zpráva o hospodaření FAČR a jejích dceřiných společností 

Bulletin FAČR 18. VH -zpráva o činnosti za ročník 2015/16