Materiály pro 24. řádnou Valnou hromadu FAČR najdete v přiložených dokumentech: