Jednou z cest, jak dosáhnout tohoto cíle, je podpora mladých sportovců v jejich rozhodnutí kombinace fotbalové kariéry a studia na některé z mnoha amerických univerzit.

„Jsme velmi rádi za možnost takové spolupráce a za velké možnosti, které se díky ní mohou řadě našich hráček či hráčů v blízké budoucnosti otevřít. Není nic lepšího, než když máte vedle fotbalové kariéry paralelní možnost studia na vysoké úrovni, které každému může otevřít další obzory a uplatnění. Varianta vysokoškolského studia v zahraničí po absolvování střední školy může ruku v ruce s pokračováním fotbalové kariéry být pro některé naše hráčky i hráče velkou šancí,“ říká Martin Malík, předseda FAČR. 

Řada amerických univerzit nabízí možnost získání nejen kvalitního vzdělání a jazykové průpravy, ale také zcela ojedinělé podmínky pro jejich sportovní rozvoj.

„Dlouhodobým ukazatelem úspěšnosti této koncepce a zároveň naším společným cílem s FAČR by měla být výchova konkurenceschopné generace českých fotbalistů, kteří budou schopni obstát na mezinárodním poli. Na rozvoj především ženského fotbalu navíc FAČR v poslední době klade velký důraz a věříme, že jí v tomto směru můžeme poskytnout pomoc k ještě lepším výsledkům,“ uvedla Monika Mertová z agentury Stipendia.cz, která má sama osobní zkušenost z kombinace vlastní tenisové kariéry a studia na floridské Lynn University.

 

Úlohou agentury Stipendia.cz, jakožto partnera Fotbalové asociace České republiky (FAČR), bude poskytování kompletního servisu spojeného s účastí mladých fotbalistů a fotbalistek v univerzitních soutěžích a studiem v USA. V případě potřeby agentura zajistí sportovcům materiály a individuální akademickou přípravu na přijímací řízení a samotné studium v USA.

Agentura Stipendia.cz, která studium v zámoří zprostředkovala již téměř 600 klientům, v součinnosti s FAČR poskytne informace všem zájemcům ohledně vysokoškolského systému, podmínek pro přijetí na univerzity v USA a pravidel amerických asociací zastřešujících univerzitní sport v USA. V neposlední řadě o veškerých administrativních povinnostech spojených s vycestováním za studiem do USA.

V rámci této spolupráce bude hlavním úkolem FAČR vykonávat aktivity, které zajistí mladým hráčům jejich kontinuální zlepšování a po sportovní stránce jim umožní dosáhnout co nejvyšší výkonnosti a následnou účast v americké univerzitní soutěži.

Memorandum o spolupráci FAČR a Stipendia.cz

ZÁKLADNÍ CÍLE:

 • Zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti českých fotbalistů a fotbalistek
 • Získání mezinárodních zkušeností
 • Zvýšení kreditu českého fotbalu

PROSTŘEDKY K DOSAŽENÍ CÍLE:

 • Vytvořit podmínky a aktivně pomáhat ve sportovním a akademickém rozvoji mladých hráčů (odp. FAČR, Stipendia.cz)
 • Poskytnout veškeré informace ohledně studia, fotbalových univerzitních soutěží a především o možnostech získání sportovních stipendií v USA (odp. Stipendia.cz)
 • Zavedení informačního a vzdělávacího programu – workshopy pro mladé hráče na klubové, popř. reprezentační úrovni, setkání s absolventy amerických univerzit apod. (odp. FAČR, Stipendia.cz)
 • Cílené vedení – sportovci potřebují znát cestu, jejich vlastní možnosti, popř. zkušenosti jejich předchůdců (absolventi amerických univerzit, Stipendia.cz)
 • Uplatnění – podpora sportovců, informovat o možnostech uplatnění po návratu z USA. Informovat o důvodech, proč tento projekt vznikl, motivovat hráče k přípravě, cíleně zvyšovat jejich sebevědomí (odp. FAČR, absolventi amerických univerzit, Stipendia.cz)
 • Zajistit dobré podmínky pro správné rozhodnutí ohledně budoucí fotbalové kariéry a vzdělávání – udržovat aktuální informace ohledně možností studia v USA a změnách v asociacích zastřešujících univerzitní sport, podporovat dobré jméno českého fotbalu v povědomí univerzitních trenérů (odp. Stipendia.cz)
 • Speciální podpora talentovaných hráčů – podporovat a rozvíjet individuální schopnosti dobrých fotbalistů a fotbalistek, umožnit sportovcům dosahovat maximálních výkonů, zajistit co nejlepší podmínky pro přípravu (trenéři, psychologové, učitelé, …) odp. FAČR
 • Spolupráce s rodiči mladých hráčů – zajistit přístup k informacím, umožnit sportovcům co nejlepší podmínky pro zlepšování hry a studijních výsledků, snažit se o vytvoření a udržení dobrých vzájemných vztahů mezi hráči, trenéry a jejich rodiči (odp. FAČR a Stipendia.cz)
 • Vyjít vstříc individuálním požadavkům hráčů a jejich rodičů (odp. FAČR, Stipendia.cz)
 • Vytvořit systém a nastavení kritérií pro průběžné sledování vytyčených cílů (odp. FAČR, Stipendia.cz)
 • Sledování plnění jednotlivých cílů, analýza dat a implementace návrhů na zlepšení prostředků k dosažení cílů (odp. FAČR, Stipendia.cz)

VÝHLED DO BUDOUCNOSTI:

 • Zvýšení sportovní výkonnosti českých fotbalistů a fotbalistek
 • Aktivně spojit sport na vysoké úrovni a vzdělání u mladých hráčů
 • Získání nových mezinárodních zkušeností

NOVÉ ČINNOSTI K DOSAŽENÍ CÍLŮ:

 • Bezplatné přednášky a diskuze pro všechny zájemce o informace ohledně studia v USA
 • Individuální konzultace
 • Setkání s absolventy amerických univerzit, předávání informací a zkušeností
 • Monitorování výkonnosti mladých hráčů v USA – možnost porovnání s mezinárodní konkurencí (v amerických univerzitních soutěžích se pohybuje velké množství hráčů z celého světa).
 • Získávání nových informací (dat) z odlišných sportovních systémů – struktura, organizace, tréninkové metody apod.

STIPENDIA.CZ – BEZPLATNÉ INFORMATIVNÍ A DISKUZNÍ WORKSHOPY - OBSAH

 • Vysokoškolský systém v USA a jeho rozdíly od systému v ČR
 • Struktura univerzitních soutěží v USA (asociace, divize)
 • Podmínky pro přijetí na univerzitu v USA
 • Americké standardizované testy SAT, ACT a TOEFL, přijímací proces, časový harmonogram