Generální sekretář FAČR Michal Valtr požádal o uvolnění ze své funkce z osobních důvodů. Předseda FAČR Petr Fousek na čtvrtečním mimořádném jednání s touto skutečností seznámil Výkonný výbor FAČR, a žádosti Michala Valtra bude vyhověno.

Výkonný výbor pověřil předsedu FAČR Petra Fouska zprocesováním uvedené žádosti a zároveň předložením návrhu na obsazení funkce generálního sekretáře asociace.

Michal Valtr v současné době čerpá řádnou dovolenou a v souladu s předpisy FAČR jej zastupuje ředitel právního oddělení Martin Procházka. Chod sekretariátu FAČR bude zabezpečen po všech stránkách, tím spíš že se asociace nachází v období přípravy na UEFA EURO 2024.