Jaký byl hlavní důvod pro aktualizaci informačního systému?

Stávající verze informačního systému fungovala více než deset let, což je v oblasti informačních technologií dlouhá doba. Naše ISko nabídne nové možnosti nejenom pro členy FAČR, ale i pro samotnou asociaci, ať už v oblasti digitalizace, monetizace nebo datových analýz. Hlavním cílem je vyvinout moderní systém, který odpovídá současným technologickým standardům a potřebám. Nutné je zohledit i to, že čím je provoz zastaralého systému delší, tím je nákladnější jeho údržba a omezenější možnost vývoje či zásahu do stávajících funkcionalit.

Budou vedle sebe fungovat Naše ISko a stávající verze informačního systému? Jak dlouho?

Ano. Vývoj Našeho ISka byl záměrně naplánován tak, aby byl přechod ze starého na nový systém pro členy pozvolný a co nejjednodušší. I proto jsou oba systémy propojené a spuštěním konkrétních modulů nedojde k dlouhodobému ohrožení běžného provozu. Naše ISko bude postupně získávat další funkcionality a tím bude postupně omezována stávající verze informačního systému. Finální verze Našeho ISka bude kompletně spuštěna v průběhu roku 2025, kdy bude členům FAČR sloužit pouze Naše ISko a původní verze informačního systému bude vypnuta.

Proč FAČR spustila novou verzi informačního systému zrovna na začátku jarní části sezony?

Naše ISko bylo připravené ke spuštění už na konci ledna, avšak kvůli prodloužení dotačního programu Můj klub 2024, který využíval reporting ze stávající verze informačního systému, bylo nasazení nové verze systému odloženo. Naše ISko je na start jarní části sezony připravené. Navíc je posílená podpora systému, která případné výpadky nepřetržitě monitoruje.

Objevily se po spuštění nového systému problémy a jakým způsobem je FAČR odstraňuje?

Programátoři nemuseli řešit chyby, které by například ohrožovaly odehrání víkendových zápasů. Ostatní poznámky a připomínky zpracovávají postupně. Naše ISko je v pilotním provozu, během kterého může docházet ke krátkodobým výpadkům či jiným neočekávaným událostem z důvodu stabilizace systému, což je běžné při nasazení jakékoliv informační technologie. O funkčnosti systému hovoří i aktuální statistiky, kdy už přes 3 000 členů provedlo migraci účtu, a má tak možnost přihlášení do svého profilu.

Co přináší Naše ISko nového?

V první fázi nabízí nové funkcionality především v oblasti členství, která se dočkala větší elektronizace než doposud. Přinesla například vylepšený proces registrace a jejího rušení, snadnější možnost zaplacení členského příspěvku, zjednodušený proces podávání žádostí a podobně. Další funkcionality budou přibývat s postupným zaváděním dalších částí nového systému.

Proč se musí členové sami registrovat? Proč musí sami potvrzovat přestupy? Proč nezůstala zachována role hlavního klubového administrátora?

Dosavadní stav, kdy členové často neprováděli registraci vlastním postupem, byl v rozporu s předpisy FAČR i požadavky občanského zákoníku. Je nutné, aby každý nový člen byl absolutně srozuměn s tím, že se stává členem FAČR. Obdobné odůvodnění se týká potvrzení přestupů, kdy se nezřídka stávalo, že hráč o přestupu, který si potvrdily kluby mezi sebou, nevěděl. I doteď však platilo, že hráč musí s přestupem dávat souhlas formou podepsaného formuláře, nyní se tak tato povinnost elektronizuje. Tím, že každý člen má nyní možnost mít vlastní profil a do budoucna bude mít možnost vyřizovat veškerou agendu spojenou s FAČR (hrazení členských příspěvků, komunikace s odbornými komisemi, doručování rozhodnutí apod.) prostřednictvím svého profilu, musí mezi tyto funkce patřit i potvrzení přestupu, se kterým hráč musí souhlasit.

Role hlavního klubového administrátora zrušena nebyla, stejně jako zůstávají zachovány hromadné platby členství.

Je možné, že po ostrém nasazení Našeho Iska nefungovala mobilní aplikace Můj fotbal/Náš fotbal?

Mobilní aplikace nefungovala několik hodin, což se předpokládalo, ale nyní už je opět funkční a připravená na víkendová utkání. FAČR si uvědomuje nutnost aktualizace mobilní aplikace, protože ta stávající už nevyhovuje. Vývoji nové mobilní aplikace navázané na Naše ISko se bude FAČR věnovat v následujícím období.  

Byli členové asociace zapojeni do procesu vývoje nového systému?

Vývojáři Našeho ISka dlouhodobě spolupracovali s širokou skupinou uživatelů, kteří s informačním systémem pracují na denní bázi, a zpracovávali jejich připomínky, poznámky a poznatky. Nová verze informačního systému byla po dlouhodobých konzultacích navržena s ohledem na potřeby jeho uživatelů.

Jaká pozitiva znamená Naše ISko pro členy FAČR?

Už po spuštění první části Našeho ISka týkající se členství mají členové FAČR možnost (ale ne povinnost!) migrovat svůj účet do nového systému, což jim umožní využívat nové funkcionality jako například správu svého vlastního profilu a nahlížet na vlastní fotbalové statistiky. Do budoucna se pak zjednoduší komunikace mezi členem a FAČR právě prostřednictvím profilu člena, a to včetně možnosti využívání benefitních programů FAČR. 

Vyhledávání v databázi členů zobrazuje jen deset jmen. Jde o chybu?

Nejde o chybu. Při využití rozšířeného filtru vyhledávání je možné dohledat libovolného člena. Pro větší uživatelský komfort však současně připravujeme vylepšení této funkcionality v podobě rozšíření vyhledávání na více než deset výsledků.

Jak se mohou členové FAČR seznámit s ovládáním nového systému?

Uživatelé najdou manuál nejenom v rámci Nového ISka, ale mohou ho stáhnout například i pod tímto článkem. Zároveň mohou psát dotazy na e-mailovou adresu naseisko@fotbal.cz.

Učinila FAČR dostatečná opatření pro hladký přechod na nový systém pro stávající členy?

Vývojový tým konzultoval veškeré změny s reálnými uživateli informačního systému. Kromě toho průběžně informoval členskou základnu na pravidelných setkáních například s krajskými sekretáři a samozřejmě také prostřednictvím běžných komunikačních kanálů, jako je web fotbal.cz. Na podzim také proběhlo několik seminářů po celém Česku, na kterých Naše ISko a jeho užívání bylo představeno. Klíčovým faktorem pro hladký přechod pro členy je výše zmíněné propojení obou systémů.

Kde najdu avizovaného chatbota?

Chatbot funguje a je k dispozici přihlášeným uživatelům. Chatbot je platforma pro textovou komunikaci s umělou inteligencí, která v první fázi umí odpovídat na otázky z pravidel fotbalu. V budoucnu bude umět konverzovat i v jiných oblastech.

Jak mohou členové FAČR vyjádřit zpětnou vazbu?

Své poznatky mohou členové FAČR napsat e-mailovou adresu naseisko@fotbal.cz.

Snímek je ilustrační, autor AI

Související dokumenty