Návrhové řízení do obou orgánů probíhá na základě rozhodnutí Výkonného výboru FAČR ze dne 30. ledna 2024.

Možnost demokraticky navrhovat členy do orgánů asociace uplatňuje současné vedení FAČR od svého nástupu v roce 2021.