Proto se FAČR rozhodla spustit zcela novou iniciativu ochrany soutěží, která bude probíhat za podpory UEFA a FIFA.

Již dříve tuto sezonu byl spuštěn monitoring sázek nižších soutěží, který bude pokračovat i v příští sezoně. V oblasti šetření a trestání nekalých praktik v souvislosti s fotbalem hodlá FAČR posílit taktéž spolupráci s Policií České republiky, jakož i vlastní iniciativu co se týče získávání důkazních materiálů pro úspěšné postihování těchto praktik.

Dalším zapojeným subjektem by pak měly být samotné sázkové kanceláře, které mají na postihování tzv. „match-fixingu“ stejný zájem jako sama asociace.

„Součástí této iniciativy je i vzdělávací program, který počítá s výjezdy do klubů a pořádáním osvětových přednášek a workshopů. Hlavním pilířem pak budou pravidelná školení pro hráče regionálních akademií, kteří díky svému věku a blížícímu se vstupu do profesionálního fotbalu, patří k nejzranitelnějším skupinám hráčů. Zároveň jsou to díky svému členství v akademii právě oni, kdo by měl být ve fotbale nositelem integrity a fair play,“ uvádí k tématu jeho iniciátor, generální sekretář FAČR Jan Pauly.

Vzhledem k dostupným datům a údajům je zřejmé, že se tato aktivita asociace musí, přinejmenším v úvodní fázi, zaměřit prioritně na nižší soutěže, které vzhledem k nižší popularitě a sledovanosti, jakož i k méně lukrativním platovým podmínkám hráčů, platí obecně za vysoce rizikové.

„FAČR nesmí ustupovat z přístupu nulové tolerance k praktikám, které by měly ovlivnit výsledky těchto nižších soutěží, neboť pro důvěryhodnost fotbalu je stěžejní, aby napříč spektrem soutěží panovala mezi veřejností jistota, že na průběh utkání mají vliv výhradně sportovní výkony zúčastněných aktérů,“ dodává Pauly.

Jakožto největší sportovní svaz v České republice si FAČR neklade za cíl pouze činnost na poli fotbalu, ale má ambici stát se lídrem v oblasti boje proti match-fixingu napříč všemi sportovními odvětvími v České republice.

Je totiž zřejmé, že problém sázkových podvodů nezatěžuje pouze fotbal. Fotbalová asociace má v tomto směru potřebné know-how a personální aparát, které je připravena poskytnout i dalším sportovním asociacím, tak, aby byl boj s těmito praktikami co možná nejefektivnější.

Nedílnou roli v této snaze by měly hrát též orgány státní správy, se kterými je FAČR již v kontaktu.

Společným cílem by mělo být založení národní platformy, kde budou zastoupeny všechny výše zmíněné subjekty a bude možné zajistit koordinovaný přístup k dané problematice.