S ohledem na přijatou novelizaci Přílohy č. 6 Soutěžního řádu FAČR týkající se specifických podmínek v souvislosti s nemocí COVID-19, je nutné upravit související otázky i v Disciplinárním řádu FAČR.

Z praxe vyplynulo, že bezpodmínečné odpuštění pokuty v případě neodehrání utkání z důvodu opatření šíření nemoci COVID-19 nemá opodstatnění a vede k omezování příslušných DK při možných případech úmyslného nenastoupení. Analogicky k nenastoupení podle § 56 odst. 2 se tak do § 56 odst. 5 přidává možnost peněžité pokuty.

Stejně tak je nově zrušeno odpuštění pokuty při vyloučení družstva ze soutěže pro šest disciplinárních trestů kontumaci utkání v § 56 odst. 6.

Nad rámec změn týkajících se nemoci COVID-19 byla přijata úprava § 69 odst. 5, prostřednictvím kterého jsou trestány ty kluby, které zajistí on-line vysílání utkání v souladu se Soutěžním řádem. Podle stávajícího znění bylo za tento disciplinární přečin možné uložit nejen peněžitou pokutu do výše 500 000 Kč, ale i vyloučit družstvo ze soutěže. Vzhledem k nižší škodlivosti daného disciplinárního přečinu je snížena maximální výše pokuty na 50 000 Kč a zrušena možnost vyloučení družstva ze soutěže.

Ke stažení níže naleznete Disciplinární řád s vyznačenými změnami i jeho verzi v čistopisu, která je standardně ke stažení též v sekci Soubor předpisů. 

Složka dokumentů