FAČR v uplynulých měsících usilovně pracuje na novelizaci Stanov, které budou předloženy Valné hromadě 17. 6. 2022. Účinnost nových Stanov je však navrhovaná až od 1. 7. 2023, aby bylo možné připravit návazné legislativní změny většího rozsahu ve všech dalších předpisech. Z tohoto důvodu obsahuje novelizované znění Evidenční a registračního řádu FAČR s  účinností od nového soutěžního ročníku, tedy od 1. 7. 2022, pouze jednu změnu. Od 1. 7. 2023 by pak vzhledem k navrhovanému znění Stanov zjednodušujícímu oblast členství měl být Evidenční řád výrazně změněn. 

Navrhovaná změna se týká snížení poplatku za přestup (či registraci) zahraničního hráče z 3 000 Kč na 1 000 Kč. Původní částka se ukázala býti příliš vysoká a zatěžující především pro členské kluby amatérské úrovně, navíc neodrážející skutečnou administrativní zátěž. Výkonný výbor navíc v průběhu jarní části soutěžního ročníku 2021/2022 dvakrát tento poplatek zrušil, a to vzhledem k množství příchozích ukrajinských hráčů. 

Složka dokumentů