Změny Přestupního řádu se týkají:

  • změny formátu psaní částek v souladu se zavedenou praxí tvorby legislativních textů (např. místo 1.000,- Kč nově 1 000 Kč);
  • omezení tzv. subhostování pouze na vnitrostátní přestupy (mezinárodní subhostování již nelze realizovat vzhledem k předpisu FIFA RSTP);
  • zavedení omezení pro hostování v profesionálních soutěžích, kdy bude v souladu s rozhodnutím LFA možné, aby z jednoho klubu hostovali maximálně tři hráči současně v jiném klubu hrajícím stejnou soutěž (§ 5 odst. 10 PŘ);
  • postavení najisto možnosti registrovat hráče, kterému skončila profesionální smlouva, i mimo přestupní období, a to v případě, že profesionální smlouva hráči skončila (jakýmkoliv způsobem) před koncem přestupního období po dobu dvou po sobě jdoucích období (např. hráči skončila smlouva 10. 1. 2023 a v období 1. 7. 2023 – 22. 9. 2023, ani 26. 1. 2024 – 22. 2. 2024 si nový klub nenašel, může však uzavřít smlouvu i po tomto období v průběhu jarní části soutěžního ročníku) (§ 7 odst. 8 PŘ);
  • upřesnění textu v § 9 odst. 4 PŘ a § 14 odst. 2 písm. b) PŘ;
  • stanovení povinnosti předložit profesionální smlouvu, kterou klub s hráčem uzavře, k registraci FAČR (§ 17 odst. 5 PŘ).

Předpis v revizích i v čistopise naleznete níže.

Složka dokumentů