Institut tzv. nevyužívaného hráče podle § 7 odst. 5 písm. a) je založen na tom, že hráč, který po 12 měsíců nenastoupil do soutěžního utkání, může bezplatně, trvale a bez souhlasu mateřského klubu přestoupit do jiného členského klubu. Během platnosti tohoto ustanovení však vyplynuly specifické případy, při kterých nelze aplikovat principy přestupu nevyužívaného hráče bezvýhradně (především v případě dlouhodobých zranění hráčů). V tomto smyslu se tedy novelizuje ustanovení tak, aby byly upraveny i tyto specifické případy.

Kromě nemožnosti nastoupit z důvodu zranění pak v uplynulých soutěžních ročnících nastala objektivní nemožnost odehrát soutěžní utkání rozhodnutím Výkonného výboru. Po ukončení soutěžního ročníku 2019/2020 bylo stanoveno, že se do doby 12 měsíců nebude započítávat období, po které fakticky nebylo možné k soutěžnímu utkání nastoupit, tedy od 12. 3. 2020 do 30. 6. 2020 (111 dnů). Soutěžní ročník 2020/2021 byl později rovněž přerušen a posléze i ukončen, legislativně však nebylo upraveno, jaké období se do doby 12 měsíců pro nevyužívaného hráče započítává.

K 1. 1. 2022, kdy bude opět možné výše uvedený přestup realizovat, se tak staví na jisto, kteří hráči mohou tohoto typu přestupu využít. Za soutěžní ročník 2020/2021 se nebude započítávat období od 12. 10. 2020 (poslední datum odehraného utkání před přerušením soutěží) do 7. 11. 2020, kdy by podle původního plánu končila většina amatérských fotbalových soutěží, stejně jako období od 4. 5. 2021, kdy byl ukončen soutěžní ročník 2020/2021, do 30. 6. 2021 – dohromady tedy 83 dnů. Období zimní přestávky je záměrně vyjmuto z toho důvodu, že i za normálních okolností se toto období započítává, přestože se soutěžní utkání nehrají. Pokud by naopak bylo přistoupeno k nezapočítání období od 12. 10. 2020 až do 30. 6. 2021, vedlo by to ve spojení s již dříve nezapočítávaným obdobím od 12. 3. 2020 do 30. 6. 2020 k nežádoucí situaci, kdy hráči, kteří nastoupili 8. 3. 2020 (do utkání ČFL, MSFL nebo některé z divizí) by mohli přestup nevyužívaného hráče realizovat až 15. 3. 2022, tedy více než po dvou letech od posledního soutěžního utkání.

Ke stažení níže naleznete Přestupní řád s vyznačenými změnami i jeho verzi v čistopisu, která je standardně ke stažení též v sekci Soubor předpisů. 

Složka dokumentů