FAČR v uplynulých měsících usilovně pracovala na novelizaci Stanov, které budou předloženy Valné hromadě 17. 6. 2022. Účinnost nových Stanov je však navrhovaná až od 1. 7. 2023, aby bylo možné připravit návazné legislativní změny většího rozsahu ve všech dalších předpisech. Z tohoto důvodu obsahuje novelizované znění Přestupního řádu FAČR s účinností od nového soutěžního ročníku, tedy od 1. 7. 2022, pouze dílčí změny.

Dvě změny se týkají náležitostí profesionálních smluv, přičemž je navrhováno dát do souladu znění Přestupního řádu jednak s FIFA RSTP (prodloužení lhůty k dodatečnému splnění členského klubu uhradit odměnu hráči ze 7 dnů na 15 dnů) a jednak s právním řádem ČR (nahrazení zákon o ochraně osobních údajů nařízením GDPR). Další změna se týká snížení poplatku za přestup zahraničního hráče ze 3 000 Kč na 1 000 Kč. Původní částka se ukázala býti příliš vysoká a zatěžující především pro členské kluby amatérské úrovně, navíc neodrážející skutečnou administrativní zátěž. Výkonný výbor navíc v průběhu jarní části soutěžního ročníku 2021/2022 dvakrát tento poplatek zrušil, a to vzhledem k množství příchozích ukrajinských hráčů. 

Složka dokumentů