Novelizace Procesního řádu FAČR má dva základní důvody – (i) částečné přizpůsobení fungování Sboru rozhodců FAČR zákonu o rozhodčím řízení, (ii) promítnutí přijetí Řádu agentů FAČR. Navrhované změny Procesního řádu se konkrétně týkají:

  • zrušení možnosti rozhodování jediným rozhodcem a zavedení tříčlenných rozhodčích senátů ve všech projednávaných případech;
  • změny působnosti Sboru rozhodců FAČR v oblasti agentů (dříve zprostředkovatelů), kdy nově bude Sbor rozhodců FAČR posuzovat pouze spory ze smluv mezi agentem a členem FAČR (ať již FO nebo PO) v případě absence mezinárodního prvku.

Ke stažení je k dispozici verze novelizovaného předpisu v revizích i v čistopisu.

Složka dokumentů