Novelizace Řádu agentů FAČR stanovuje povinnost pro všechny agenty jakýmkoliv způsobem působící v České republice, aby byli členy FAČR a podléhali tak jejím pravidlům i disciplinární pravomoci.    

Předpis v revizích i v čistopise naleznete níže.

Složka dokumentů