Novelizace se týká přílohy č. 5 Řádu rozhodčích a delegátů, která upravuje omezení počtu rozhodčích a delegátů v některých soutěžích. Konkrétně se změny týkají:

  • zpřehlednění části týkající se OFS, KFS a PFS, kdy je PFS vydělen do samostatného článku;
  • změny periodicity vystavování faktur za náklady rozhodčích a delegátů z půlroční na měsíční, a to především z účetních důvodů;
  • změny účtování nákladů na rozhodčí a delegáty utkání přípravek z řídících orgánů na členské kluby, a to z důvodu požadavku členských klubů i řídících orgánů soutěže. 

Předpis v revizích i v čistopise naleznete níže. 

Složka dokumentů