Na žádost Komise rozhodčích FAČR se předkládá novelizace, přičemž změny se týkají především:

  • zpřesnění názvosloví (společná definice pro všechny rozhodčí, úprava názvu Komise fotbalu žen);
  • umožnění rozhodování i perspektivním rozhodčím ve věku 17 let v soutěžích dospělých a v souvislosti s tím zavedení nového typu licence M;
  • zavedení nových příloh představujících formuláře pro souhlasy stanovené v tomto řádu.

V příloze naleznete jak znění Řádu rozhodčích a delegátů s viditelnými změnami, tak finální verzi účinnou od 1. 7. 2022, která je rovněž zveřejněna v sekci Soubor předpisů.

Složka dokumentů