FAČR v uplynulých měsících usilovně pracovala na novelizaci Stanov, které budou předloženy Valné hromadě 17. 6. 2022. Účinnost nových Stanov je však navrhovaná až od 1. 7. 2023, aby bylo možné připravit návazné legislativní změny většího rozsahu ve všech dalších předpisech. Z tohoto důvodu obsahuje navrhované znění Soutěžního řádu a Soutěžního řádu mládeže a žen s navrhovanou účinností od nového soutěžního ročníku, tedy od 1. 7. 2022, pouze ty nejdůležitější praktické změny, nikoliv širší koncepční změny. Navrhované úpravy vycházejí především z podnětů OFS, KFS, LFA a v případě Soutěžního řádu mládeže a žen i Komise mládeže FAČR.  

Většina navrhovaných změn zavádí řídícím orgánům soutěží upravit si danou problematiku odlišně tzv. modifikací v Rozpisu soutěže. Nejde tedy o plošné změny, nýbrž pouze možnost pro praktičtější užití ustanovení předpisů FAČR. 

Jako vždy naleznete přílohou tohoto článku jak nové znění předpisu, tak viditelné změny v porovnání s předchozím zněním.

Navrhované změny Soutěžního řádu se týkají:

 • změn navrhovaných LFA (možnost úpravy baráže, působnost STK u profesionálních soutěží či přidání kondičního trenéra do zápisu o utkání, respektive možnosti rozšíření zápisu o utkání na 11 hráčů);
 • posílení principu správnosti a aktuálnosti soupisek předkládaných řídícím orgánům, a to modifikací přípustnou povinností odehrání minimálního počtu minut hráče na soupisce;
 • možností modifikací zavést povinnost on-line vysílání i na úrovni krajských soutěží;
 • posílení a ochrany rozhodčího (povinnost organizátora respektovat pokyny rozhodčího, explicitní zákaz vstupu do kabiny rozhodčího nepovolaným osobám) z důvodu incidentů na všech úrovních, přičemž v souvislosti s tímto se navrhuje zavedení nového disciplinárního přečinu, který nově umožní trestat toho, kdo by do kabiny rozhodčích neoprávněně vstoupil;
 • možných modifikací při střídáních hráčů v kategorii mládeže a soutěží řízených OFS/PFS;
 • možné modifikace zkrácení doby pro dostavení se rozhodčího a delegáta před utkáním na 30 minut, a to vzhledem k rozšířené praxi v nejnižších soutěžích, kde často nelze po rozhodčím očekávat splnění doby platné pro rozhodčí na úrovni nejvyšších soutěží;
 • vyhodnocení soutěžního ročníku v případě jeho nedohrání, kdy nově postačí alespoň polovina všech odehraných utkání, a nikoliv více než polovina; nebude tedy nutné předehrávání prvního jarního kola v podzimní části.

Navrhované změny Soutěžního řádu mládeže a žen se týkají:

 • možné modifikace umožnit nastoupit dvěma hráčům o rok starším, než je příslušná kategorie dané soutěže v soutěžích řízeních OFS a PFS, přičemž klub před soutěžním ročníkem dodá seznam hráčů takto oprávněných se účastnit; smyslem ustanovení je, aby méně vyvinutí hráči nemuseli nastupovat proti výrazně starším hráčům, jakmile přijdou do nové kategorie mládeže;
 • specifikace názvů soutěží starších žáků a mladších žáků v podobě změny ze soutěží A a B týmů na U15 a U14 apod.;
 • úpravy začátků utkání v případě tzv. předzápasů;
 • specifikace míče používaného v soutěžích mladších žáků (pouze míč č. 4) a přípravek (mladší míč. 3, starší míč č. 3 nebo 4);
 • zrušení zařazování družstev přípravek do soutěže na základě umístění (vzhledem k tomu, že tabulky pro tyto soutěže se nevedou).

Složka dokumentů