Změny Soutěžního řádu mládeže a žen se týkají:

  • změny formátu psaní částek v souladu se zavedenou praxí tvorby legislativních textů (např. místo 1.000,- Kč nově 1 000 Kč);
  • prodloužení možnost hraní dívek s chlapci až do kategorie dorostu tak, aby bylo překlenuto období dorostu a dívky nekončily s fotbalem, kromě toho je v soutěžích OFS, PFS a KFS umožněno, aby za starší žáky hrály i o dva roky starší dívky;
  • nad rámec výše uvedené možnosti dívek hrát v kategorii starších žáků o jeden rok navíc, za starší žáky je tak oprávněna hrát dívka o dva roky starší, a to na úrovni OFS, PFS a KFS;
  • legislativního zakotvení možnosti zřízení Ligového grémia I. ligy žen;
  • rozšíření možnosti zařazení dvou hráčů starších o jeden rok do družstva starších žáků i na soutěže řízené KFS, tato možnost však podléhá provedení v rozpisu soutěží;
  • explicitního vypsání kategorií v § 2 odst. 2 pro větší přehlednost.

Předpis v revizích i v čistopise naleznete níže.

Složka dokumentů